AKTUALITY A POZVÁNKY

Členská schůze literátů se koná v pátek 1. září 2017 ve 14h v restauraci Park ve Frýdlantě n./O.

Rozdáme si nové číslo Zrcadlení, příprava almanachů, pásma k P.Bezruči, Den poezie.

Všechny srdečně zve předsedkyně

 

 

19. ročníku celorepublikovém festivalu Den poezie, který se pravidelně koná na počest narození básníka Karla Hynka Máchy ve víc než 60 městech a obcích České republiky.

Letošní ročník bude probíhat v termínu 12.-26. listopadu 2017 a nese podtitul „Labyrint světa,“ ke kterému nás inspirovalo dílo českého „Učitele národů“, humanisty a filosofa Jana Ámose Komenského (1592-1670).

 www.denpoezie.cz; 

www.Facebook.cz/denpoeziewww.twitter.com/denpoezie

 

Členská schůze LKPB se bude konat v pátek 2. června 2017 v restauraci Park ve Frýdlantě n./O. ve 14h.

Program: zhodnocení Beskydské lavečky, výstavy k 20letům založení LKPB, Sborníku k 20letům LKPB, zve výbor LKPB