INFO O SCHŮZKÁCH

Literární klub se schází podle celoročního plánu, a to od března jednou měsíčně (mimo červenec) ve Frýdlantě nad Ostravicí v restauraci Park. Toto místo setkávání se jeví jako velice výhodné vzhledem k blízkosti frýdlantského vlakového nádraží, kam přijíždějí členové třeba z Frýdku-Místku, Frenštátu pod Radhoštěm a restaurace park je jim nejblíže.
Na schůzkách literárního klubu se probírají různé organizační záležitosti, nejbližší klubové akce, požadavky na klub od jiných organizací, upřesňuje se plán klubových akcí, 2-3x do roka přivítáme hosta, se kterým besedujeme v různých uměleckých oblastech.
Vždy ale zůstává čas na přečtení nové básně, nové prozaické ukázky z prací členů LKPB. Tuto informaci pokládáme za důležitou, aby ostatní členové získávali inspiraci, aby se vědělo, že klub žije. Pokud má někdo nějaké novinky z oblasti psaní, rád je svým kolegům na schůzce sdělí.
Jsme rádi, když někdo z členů vydá knihu, uskuteční se slavnostní křest, to pak i schůzka je bohatší o zážitky s touto událostí spojenou. A když vydáme ke konci roku své almanachy, to jsou vždy sváteční chvíle, už se těšíme, jak je rozdáme svým přátelům, známým, ale i tědrým sponzorům. Uvědomujeme si, že bez nich by literární klub mohl jen velmi těžko existovat.

A kdo patří mezi naše největší donátory?

Magistrát města Frýdku-Místku, Město Frýdlant nad Ostravicí, Pivovar Radegast, Pobuda Radim z Hodoňovic. Moc jim za finanční příspěvky děkujeme.