UDÁLO SE...1997-2006

Vznik a vývoj klubu od roku 1997 do roku 2006:

Občanské sdružení Literární klub Petra Bezruče byl ustaven v lednu 1997. Takovéto sdružení literátů existovalo již od 70.let, a to pod jinými názvy a s různými organizacemi.Tehdy lidé, mající zájem o psaní básní či vypravování, se shromažďovali v Sedlištích pod vedením ing. A.Holenky či ve Frýdku – Místku pod
V. Závadou. Po jeho smrti v roce 1996 vedla kroužek literátů Jana Vašinková. Tehdy spolupracoval s frýdecko – místeckou odbočkou Matice slezské. Tito literáti se v lednu 1997 osamostatnili a založili své sdružení. Byli to:

    Fr. Gistinger, J.Grygar, T.Křenková, K.Magnusek, Ct. Návrat, I.Návratová,
    M.Oliva, H.Pohlídalová, E. Sikorová – Kozubíková, S.Stankušová, R.Šatánková,
    J.Štach, O.Tlučková, J.Vašinková, T.Závodná( 15)

Klub se scházel u p.Sikorové, v Zeleném domě, u Olivů jedenkrát za měsíc. Předsedkyní se stala J.Vašinková, pokladníkem J.Grygar, metodikem M.Oliva.
Klub získával finanční podporu od města Frýdku – Místku a později od města Frýdlantu.

Prvním větším činem Klubu bylo vydání sborníku Cestou životem. Byl určen Pro Sbory pro občanské záležitosti v okrese Frýdek – Místek a Nový Jičín. Podílelo se na něm také město Frenštát p.Radh. Vyšlo 500 výtisků.
Druhým počinem bylo vydání almanachu na rok 1997. Almanach byl poprvé tištěný a vyšel
u p. Gemrota ve Frenštátě p. Radh. Dříve také vycházely almanachy, ale byly psány jen na psacím stroji. Svými pracemi se zúčastňovali všichni členové. Almanach měl 100 stránek.
Bylo velkým úspěchem, že se na něj sešlo dostatek peněz, aby mohl vyjít. Tak to vlastně zůstává dodnes.
Literární večer v Zeleném domě z prací členů Klubu proběhl 17. září 1997.
Dále pokračovala spolupráce s panem J. Kukuczkou, který vydával svůj ČRT. V roce 1997 vyšla 3 čísla a byli tam hojně zastoupení členové Klubu.
I Matice vydala svůj sborníček č.VI., připravil jej M.Oliva, byl věnovaný P.Bezručovi.

Dřívější schůzky Klubu byly věnovány hlavně otázkám literárním, nyní bylo nutno se zaměřit také na otázky organizační a finanční (roční příspěvek člena byl 100,- Kč).
Klub také někdy navštívila Fr. Pituchová, ale do almanachu nepřispěla.
Již od roku 1997 se členové LKPB zúčastňovali různých literárních soutěží, které pořádaly jiné literární kluby, tak např.:
Nový Jičín, Mělník, Rožnov p.Radh., Tachov, Janua Praha, Beroun, Frýdek – Místek, Řeheč atd. Z Januy si přivezli ocenění Grygar, Stankušová, z Rožnova Figura, Vojtová, z Berouna Grygar, z Řehče Tesař atd.
Své verše přednášeli členové na různých akcích: srub Petra Bezruče, výstava J.Olšáka, vzpomínkový večer na J.L.Mikoláše.

 

V roce 1998 byl firmou TVArt Frenštát p.Radh. natočen na video krátký snímek o práci LKPB. S ním přišla do Klubu B.Svitková, ale byla v něm jen asi třikrát.
Během roku se s Klubem rozloučila H.Pohlídalová. Bylo pro ni obtížné jezdit na schůzky do Frýdlantu, kde se nyní častěji konaly, protože v roce 1997 onemocněl M.Oliva a nemohl dojíždět do Frýdku – Místku.

V soutěži v časopisu Elle získala E.Sikorová 10.místo ( bylo 5 tisíc soutěžících).
Byla to báseň Dimenze lásky.
O propagaci Klubu se postarala také dr. Baronová svým pořadem.
Na výstavě výtvarníků v Ostravici o prázdninách připravila výstavku klubových prací R.Šatánková.
Navázal se také úzký kontakt se sdružením Bezručův kraj ( V.Halat) a s p. Vlkem, který se staral o akce v Bezručově srubu na Ostravici.
V Ostravici také vystoupil Klub se svým literárním pásmem pro seniory.
Opět vyšel almanach, podílelo se na něm 12 autorů. Měl 180 stran.
ČRT vyšel 5x s mnoha příspěvky členů LKPB.

 

Během roku 1999 přistoupil do Klubu A.Drabina, A.Petrová, L.Karasová, J.Figura, M.Pěluchová, M.Večeřa.
Klub vypsal celostátní soutěž Beskydy 99. Propagaci v rozhlasu a novinách zařídil J.Grygar. Soutěže se zúčastnilo 57 autorů. Bylo tam 24 básní, 1 próza, 14 autorů poslalo básně i prózu. V porotě zasedli: poezie: B.Pavlok, H.Kocurková, M.Oliva,
próza:   dr.Knězek, dr.Bogar, J.Grygar,
Vyhodnocení soutěže bylo 23.října 1999 ve Frýdku – Místku v Hudební škole.Vše velmi dobře zajistil J.Grygar. Z členů Klubu nikdo nezvítězil.
LKPB navázal také kontakty s malířem z Dússldorfu, rodákem ze Sklenova – L.Dryákem.
Do almanachu přispělo 15 autorů, stránek bylo 224.
Vyšla dvě čísla ČRTu, jedno bylo věnováno hodnocení soutěže Beskydy 99.
Schůzky byly většinou u Olivů, ale také u E.Sikorové a O.Tlučkové.

V roce 2000 Klub uspořádal zase soutěž  Beskydy 2000. Přišly práce od 64 autorů, 10 poslalo poezii i prózu., 25 jen básně, 29 prózu.
Poezii hodnotili: H.Kocurková, B.Pavlok, L.Binarová, M.Oliva
Prózu                : dr. Knězek, dr.Bartoň, V.Žídková, M.Oliva
Rozdělování cen bylo opět v Hudební škole ve Frýdku – Místku (21.10.).
O vše se velmi svědomitě postaral J.Grygar.
Z LKPB byli čestnými vyznamenáními odměněni: J.Figura za poezii,
J.Grygar, I.Návratová, O.Tlučková za prózu.
Byla provedena literární pásma pro seniory ve Frýdlantě i Frýdku – Místku , pro invalidy ve Frýdlantě. V Zeleném domě bylo uvedeno pásmo o lásce.
Členové LKPB se scházeli různě u Olivů, v restauraci Gurmán, kde 10.7. byla literární dílna za vedení dr. L.Knězka (próza) a V.Žídkové (poezie). Své poznámky přinesla i R.Šatanková.
Do Klubu - přistoupili: E.Resková, V.Vojtová, A.Štěpánek
- odešli:        M.Večeřa, J.Vašinková, J.Grygar
Vyšla 3 čísla ČRTu  s hodnocením soutěže.
Almanach měl 17 autorů, 204 stránek.

 

V roce 2001 se stal předsedou LKPB M. Oliva, pokladníkem M.Pěluchová.
Do Klubu  -  přistoupili: J.Satinská, M.Obodová, D.Pawlitová, V.Tesař.
-  vystoupili: T.Křenková, J.Satinská, K.Magnusek
Členové se scházeli u Olivů a v restauraci Gurmán ve Frýdlantě.
Účinkovalo se u seniorů ve Frýdlantě a ve Srubu Petra Bezruče.
Milostné verše některých členů byly zaslány L.Vaculíkovi, snad je četl v Lucerně v Praze.
Zásluhou pánů Drabiny a Šupiny bylo sebráno dílo A.Petrové.
Během roku náhle zemřeli A.Petrová a A.Štěpánek.

Vyšlo jedno číslo ČRTu, zvlášť Jaro 2001, Vánoce. Dále leták o Maryčce Magdonové,
Leták ke Dni poezie, k Vánocům novoročenka, kalendář na rok 2002.
Bylo natočeno video o Aug. Drabinovi. Také mělo být natočeno video o LKPB, ale pro technické problémy se tak nestalo. Pásmo připravil M.Oliva.
Byl vydánzase almanach, ale tentokrát v sešitech jednotlivých autorů, kterých bylo 21,
stran bylo 376.
Byl vytištěn první kalendář na rok 2002. byly použity kresby Ladislava Dryáka.

 
Rok 2002

Soutěž Beskydy 2002 byla dokonce mezinárodní. Přihlásili se do ní zájemci z Wodislavy, se kterou město Frýdlant navázalo styky. Přihlásilo se 27 autorů (4 z Polska), 2 psali poezii a prózu, 17 jen poezii, 8 jen prózu. Porota pro poezii – J.Merenda, H.Kocurková, M.Oliva,
 prózu  - dr. Knězek, R.Sobotka, M.Oliva.
V próze dostala 1.místo E.Resková, čestné uznání V.Vojtová.
V poezii byla druhá M.Pěluchová, R.Šatánková.
Diplomy za výrazné práce obdrželi: J.Figura, J.Grygar, V.Tesař.
Vyšel též osmnáctistránkový sborník s ukázkami nejlepších prací.

Byly vydány také noviny Jaro, Zima (8,10 stran), vyšel i ČRT. Asi to bylo poslední číslo,
které p. Kukuczka vydal.
Do Klubu přistoupily: V.Pumprlová, K.Stiborková, L.Tělecká, R.Magnusková.
vystoupila: R.Magnusková
Schůzky se konaly u Olivů a v restauraci Gurmán ve Frýdlantě.
Proběhla akce pro seniory ve Frýdlantě a ve Frýdku – Místku, pro Srub Petra Bezruče.

 V roce 1988 byla navázána spolupráce s L.Dryákem. Měl zájem o naše publikace, protože mu připomínaly rodný kraj. Zaslal Klubu kopie svých kreseb, které pak byly používány jako ilustrace pro almanach nebo do časopisů. Tato spolupráce vedla k otevření  výstavy  L.Dryáka ve Frýdku – Místku v roce 2001 a k instalaci jeho sochy v roce 2002.
Svobodná Evropa vysílala krátkou reportáž o Klubu 30.3.2002. Také Beskydská televize natáčela o Klubu krátký pořad.

Spolupráce s dr. Zd.Tomáškovou vedla pak k vydání její knihy o P.Bezručovi Ortel samoty.
Vyšel kalendář na rok 2003, připravil J.Figura, kresby L.Dryáka.
Almanach měl podobu jako v minulém roce, obsahoval 396 stran od 20 autorů.

 

V roce 2003 se nazývala literární soutěž Můj kraj. Předpokládalo se, že bychom mohli obdržet grant od krajského úřadu, ale nestalo se tak.
Soutěže se zúčastnilo 30 autorů, 19 s poezií, 5 s prózou, a 6 s poezií i s prózou.
Porotu tvořili: dr. Knězek, H.Kocurková, M.Oliva.
Rozdělení cen, poezie: 1. K.Stiborková, 2. E.Resková, 3. M. Pěluchová
Čestné uznání: J.Figura
Próza:  2. S. Stankušová, 3. J.Hřivnáč
Čestné uznání: I. Návratová
Udílení cen bylo jako v minulém roce v Domově důchodců ve Frýdlantě – se svolením předsedkyně Klubu seniorů H.Bílkové.
Do Klubu přistoupili: J.Konečná, P.Gryga
Členové se scházeli u Olivů, ale také v restauraci Gurmán i v cukrárně u Langrů ve Frýdlantě.
Zásluhou V.Tesaře se o práci LKPB začala zajímat i kulturní komise města Frýdku – Místku, jednání bylo úspěšné a Klub získal další prostředky pro svou činnost.
Za účasti členů Klubu proběhly ve Frýdku – Místku a v Ostravě výstavy –
Proměny Petra Bezruče – 100.výročí vydání Slezského čísla. Ve Zpravodaji města Frýdku – Místku a ve Frýdlantsku se objevily články o práci Klubu. ( L.Karasová, K.Stiborková, E.Resková atd.) V časopisu Tina otiskli povídku V.Tesaře (honorovanou!).
I.Návratová připravila časopisy Jaro (12 stran), Léto (10 stran), Zima (6 stran).
Také připravila kalendář na rok 2004 s kresbami Jana Grygara.
Podzim roku 2003 věnovali členové LKPB připravované výstavě o práci Klubu pro rok 2004.
Na almanachu se podílelo 19 autorů a měl 588 stran.
Vyšla také Historie literárních kroužků v bývalém okresu Frýdek – Místek od M.Olivy.

 

     V roce 2004  byla první schůzka ve Frýdlantě n./O. 9.ledna v cukrárně U Langrů.
Byla uctěna památka zemřelého člena klubu ing. Ctirada Návrata z Frenštátu p./R.
Zemřel 24.12.2003, šest členů se zúčastnilo pohřbu ve Frenštátě.

Vlasta Pumprlová z Ostravy klub mile překvapila vydáním své knihy Tož vítajte! Je to  sbírka básní zachycující Ostravu let minulých.
V ženském časopisu vyšla povídka V.Tesaře (Tina č.52).

Byly stanoveny přesné úkoly pro výstavy na jarní období. Každý vypracuje plakát formátu A4, na formát A3 překopíruje V.Tesař (plakátů se sešlo 41ks). Na výstavy byly připraveny pozvánky, každá jiná, panem J.Kukuczkou. Výstava proběhla v Galerii Pod sovou. Za město Frýdek – Místek se zúčastnil inspektor Till, předsedkyně kultur. komise ing. Burešová. Na vernisáži bylo přítomno asi 50 lidí.
Účastníkům byla také představena kniha A.Drabiny  Z Beskyd v hudbě a poezii. Výstava trvala asi měsíc, protože už 6.3. byla přenesena do Frýdlantu n./O.
Vždy před výstavou byly v místním tisku otištěny propagační články.
Výstavu v Památníku Ferdiše Duši uvedla jeho vedoucí
O. Fidzinská. Moderoval ing. J.Figura, o práci LKPB mluvil vždy M.Oliva. Hudbou doprovázel Fr.Gistinger. Zúčastnila se i zástupkyně odboru kultury města E. Eschingerová. Účast asi 40 osob.
Třetí výstava byla 7.4. ve Frenštátě p./R. v klubu Magnólie. Uváděla ředitelka knihovny, promluvil i starosta města. Účast okolo 40 osob.
Každá z výstav trvala asi měsíc. Upozornila veřejnost na práci tohoto literárního sdružení. Přesnou návštěvnost se nám nepodařilo zjistit. Ale podle dozoru na výstavě, největší počet návštěvníků měla výstava ve Frýdku – Místku, poté ve Frenštátě a pak ve Frýdlantě (zde to bylo způsobeno otevírací dobou – jen sobota – neděle ).

Na výstavy plakátů s kresbami a verši členů klubu navázaly i dva literární večery. Jeden byl 27.2. v Lidovém domě v Místku, připravili Oliva – Šatánková. Druhý byl 28.3. v Rytířském sálu frýdeckého zámku, připravila Blizňáková. Vždy účinkovali členové Místecké Violy.

Na vyhodnocení soutěže z Řehče jel 3.4. V.Tesař do Jičína. Přivezl odměnu pro sebe, Vojtovou a Grygara.

V soutěži Můj svět ve Frýdku – Místku byla R.Šatánková druhá v próze a poezii.

5.4. bylo pro seniory ve Frýdlantě n.O. uspořádáno literární pásmo. Při něm byla pokřtěna knížka ing. J.Figury Z beskydských kotárů, škarp a roklí.    

Na setkání básníků v Příboře pozvala klub I. Kopecká(7).

10.5. v Rytířském sále frýdeckého zámku byl křest básnické knihy ing. M. Pěluchové – Listy tichých dní. Hudební vystoupení zorganizoval prof. Schifauer z Ostravy, básně paní Blizňáková a písně ZŠ Frýdek – Místek. Byl přítomen i starosta Frýdlantu n.O. ing. Dolanský.
Účast – 50 lidí.

Z klubu vystoupily Obodová,Pawlitová, Závodná. Byla přijata JUDr. M. Dvořáková z
Frýdku – Místku.
21. -23.5. se zúčastnil ing. J.Figura poetických dní v Jičíně.
16.7. vedla básnický seminář R.Šatánková.

Svou povídku v časopisu Tina (č.31) měl V.Tesař, J.Konečná zase našla svůj fejeton ve Šťastném Jimovi Haliny Pawlovské.
17.8. bylo předáno pracovnici Národní knihovny Szymanské několik časopisů klubu, almanach i historie klubu, také kniha ing. Návrata Zvířátka pod Lysou horou.

Jako každým rokem, tak i letos byla uspořádána beseda s PhDr. Z.Tomáškovou ve Srubu P.Bezruče na Ostravici. Byla přítomna i Ostravská televize. Účast 30 lidí.

24.9. byl v cukrárně U Langrů křest první knihy P.Grygy Okouzlení návratem ( křest Oliva, Figura).
Členové se pravidelně zúčastňovali akcí Místecké Violy, soutěže v Řehči i v Mělníku. R.Šatánková psala články o akcích klubu a také životopisy členů LKPB do regionálního tisku.

V listopadu vyšel kalendář klubu. V.Tesař měl povídku v časopise Tina (č.42).
Poslední klubové schůzky  v tomto roce byly zaměřeny na přípravu Beskydského breviáře.

 

První schůzka v roce 2005 se konala 4.února.
Za nového člena LKPB byl přijat O.Magát z Krnova, ale ke konci února zemřel.

Členové klubu se přihlásili do soutěže v Řehči, ve Frýdku – Místku
(Stankušová – čestné uznání, Šatánková – čestné uznání, 2. místo – v Mělníku).

Klub poslal 15 básní prostřednictvím p. Kukuczky do sborníku Ludíkové Pošli to dál. Ve třetím díle sborníku byly otištěny verše ing. Figury.
V tomto roce bylo požádáno o dva granty: jeden – Robert Bosch Stiftung 73, druhý Telecom. Ani jeden nevyšel.
Klub chtěl jet navázat spolupráci s partnerským městem Frýdlantu n./O. – s Friedlandem v Meklenbursku.
Dlouhá jednání byla také vedena na podporu breviáře s městem Frýdlant n./O. a s plzeňským Prazdrojem. Vše se podařilo. Beskydský breviář vyšel v počtu 500 ks, bylo uspořádáno setkání s jeho autory.
Ještě předtím uspořádal klub literární pásmo pro seniory ve Frýdlantě n./O. -21.3.
– účast 35 lidí.
1.března jel ing. Figura do Prahy. Na konci roku 2004 se setkal s nakladatelem V.Ebrem a chtěl mu nabídnout svou další knihu Branky, body, peníze. Též ji později nabídl divadlu Minor v Praze, kde byla hrána Klapzubova jedenáctka (7.4.). Také navštívil japonské velvyslanectví, aby nám podpořilo večer haiku.

Mezitím se tiskl Breviář ve Frýdlantě n./O. u firmy Lupress. Bylo osloveno 93 lidí (starostů, výtvarníků, spisovatelů, členů klubu atd.), odpovědělo jich 83  (obce 18, klub 29, umělci 31, Slováci 10).
31.3. byl v Městské knihovně ve Frýdku – Místku Večer O.Tlučkové – uspořádala Místecká Viola.
27.5. se konal podobný Večer R.Šatánkové. Byla pokřtěna její kniha Prolínání.
Na setkání literárních klubů v Chotěboři jela R.Šatánková.

Za člena LKPB se přihlásily studentky Magdaléna Šircová a Monika Kubicová,
15.4. Martin Zařický.  

31.5. bylo setkání účastníků, kteří se podíleli na vydání Beskydského breviáře. Zúčastnili se 3 starostové, dále umělci z české i slovenské strany Beskyd (účast 55 lidí). Zároveň byla pokřtěna kniha ing. Figury Z beskydských hospod, krčem a putyk. Byli přítomni i zástupci plzeňského Prazdroje (3). Celá akce proběhla v sále restaurace U Fucimanů na Nové Vsi.
O zábavné vystoupení se postaral Fr. Gistinger a J.Satina.

17.6. byl v cukrárně U Langrů křest knihy V.Tesaře Bez servítků, politici v poezii.
21.7. byl další křest, a sice na radnici ve Frýdku – Místku, kdy za přítomnosti starostky, zástupce Regionu Beskydy byla představena kniha Olgy Tlučkové Z našeho kraja. Aby se kniha objevila,  je velká zásluha ing. Kaše ze zastupitelstva Frýdku – Místku a předsedy LKPB. Vydání se pak ujal Region Beskydy.
Ve křtech bychom mohli pokračovat. 21.7. v cukrárně U Langrů křtil P.Gryga svoji knihu Kvítek v klopě.

5.9. bylo uspořádáno v Domově důchodců ve Frýdlantě n./O. japonské odpoledne
Sakura v Beskydech. O výzdobu se postaral ing. Figura, o japonské poezii promluvil M.Oliva, předneseny japonské básně a poté haiku ing. J.Figury a O.Tlučkové, účast 50 lidí.
8.9. se křtila v Bašce na obecním úřadě kniha L.Karasové Baška –obrazy, kterou sponzoroval OÚ Baška. Přítomna byla i starostka a předseda kulturní komise obce, účast 50 lidí.

10.9. se Klub sešel ve Srubu Petra Bezruče na Ostravici, přítomna byla i PhDr. Z.Tomášková, Petrovi z Opavy, dr. Chudárková z Památníku P.B. z Opavy, dr. Všetička z Olomouce. Herec opavského divadla Křenek přednášel Bezručovy básně, přišel i brněnský hudební skladatel Evžen Zámečník. Návštěvnost – asi 30 lidí.

3.10. se konalo poprvé nonstop čtení v Městské knihovně ve Frýdlantě n./O. na téma – Největší Čechové. Četly se ukázky z díla B.Němcové, Karla IV., Spejbla a Hurvínka atd. Pak členové klubu předčítali své práce.

3.10. odjel na Slovensko do Martina na pozvání klubu ing. Figura.

13.10. pořádal LKPB v Katolickém domě v Místku svůj večer. Přišlo velmi málo posluchačů.

Na Dny poezie do Broumova odjeli manželé Kozubíkovi. Ve sborníku z této akce byly otištěny verše paní Kozubíkové.
Klub byl též přítomen zahájení výstavy Literární tradice v Pobeskydí, o našem Klubu tam bohužel nebylo nic řečeno.
Tentýž den pořádaly spolužačky L.Karasové v Katolickém domě v Místku její večer.

Rožnovského fejetonu se zúčastnil Tesař, Konečná, Vojtová. Nebyli nikterak oceněni.

 

Rok 2006 začal členskou schůzkou dne 3. února, opět ve Frýdlantě n./ O. v cukrárně
„U Langrů“.
Byla přivítána nová členka klubu Martina Pavlorková, učitelka z Ostravice, momentálně na mateřské dovolené. Vyprávěla členům LKPB o své tvorbě, básně otiskovala v různých sbornících, které vydává nakladatelství Alisa.
Na tuto schůzku byl také pozván básník Vít Adamus z Frýdku – Místku. Maturoval na místeckém gymnáziu v r.1974, vyučuje matematiku a biologii. LKPB věnoval sbírku básní Leptáním v němot – což je holanovská poezie včetně novotvarů. Některé básně byly rozebrány a tak přiblíženy posluchačům. Pro většinu přítomných byly těžce srozumitelné. V.Adamus se snažil vyložit filozofické kořeny své tvorby. Jeho svět je trochu jiný než svět členů Klubu, ale zkoušeli do něj proniknout.
Dále byla na schůzce přečtena pozvánka na Setkání literárních klubů v Mělníku na podzim tohoto roku. Předseda Klubu přednesl návrh na setkání básníků, kteří žijí pod Beskydami –
ať již na straně Moravy, Slovenska či Polska. Bylo rozhodnuto nazvat toto setkání
„Literární Beskydy“ a uskutečnit je na podzim 14.října v rekreačním středisku Budoucnost
na Nové vsi nebo „U Fucimanů“.
Předseda též informoval členy o svém písemném styku s básníkem J.Schnerchem z Prahy, který se v Broumově setkal s manželi Kozubíkovými a napsal o nich článek, který bude otištěn v 1.čísle časopisu Zrcadlení v r. 2007. J.Schnerch projevil zájem o náš Klub, chce přispívat do časopisu a snad se i stát členem. Zná také Radanu Šatánkovou.

 

Výstava v Mělníku se konala v září 2006. M.Oliva opatřil pro ni potřebný materiál ( výstřižky z novin o práci LKPB a jednotlivých členech, fotografie dodala Šatánková). Vše bylo v pořádku Klubu vráceno v listopadu. Na zahájení výstavy ani na vyhlášení výsledků soutěže nikdo z členů LKPB do Mělníka nejel. Zpráva přišla jen od R.Šatánkové.
Články o jednotlivých členech Klubu psaly: M. Šircová, D.Zápalková – ta rovněž psala o akcích LKPB.
Pro Klub seniorů ve Frýdlantě bylo uspořádáno Jarní odpoledne dne 13.dubna.

O finanční příspěvek na činnost Klubu byl požádán jako každoročně Městský úřad ve Frýdlantě n./O. a ve Frýdku – Místku. Frýdlant žádosti vyhověl, ale Frýdek – Místek se odhodlal příspěvek poslat až na podzim roku 2006, a to až po mnoha jednáních.

12.května byla schůzka spojena se křtem již třetí básnické sbírky Pavla Grygy – Z Beskyd.
Křtu se zúčastnil místostarosta Frýdlantu n./O. (dnes již starosta) ing.J.Mořkovský,
nakladatel Aleš Rett z Ostravy a další hosté. Kniha měla příznivý ohlas a je vyprodána.

V Havlíčkově Brodě byla svazem novinářů vyhlášena soutěžo nejlepší epigram. Z Klubu se přihlásili své příspěvky zaslat: J.Figura, V.Tesař a J.Otípka. Na prosincové schůzce pak referoval J.Figura, že členové LKPB nevyhráli žádnou z cen ani nebyli zařazeni do sborníčku epigramů, který byl z této soutěže vydán.

V květnu a červenci vyšel klubový časopis Zrcadlení (20 a 18 stran).
Připravili opět M.Oliva a I.Návratová.
V červenci byly vybrány básně pro kalendář, který letos ilustrovala E. Resková z Frenštátu p./Radh. Vše připravila pak I.Návratová. Kalendář byl rozdán členům LKPB 3. listopadu.

 

Na schůzce LKPB 9.června se křtila knížka dr. L.Knězka z Frenštátu p./Radh.
„Z literárního herbáře“. Byl přítomen spisovatel R.Sobotka z Rožnova, nakladatel
J.Gemrot z Frenštátu p./Radh. a další hosté z Opavy. Schůzka byla věnována satiře,
členové Klubu přednesli své verše.
Dr.L.Knězek křtil svoji knihu o čeladenském básníkovi J.Kalusovi „Z hor mne nikdo nevyláká“ 11.dubna ve Frenštátě p./Radh. (i za účasti členů LKPB) a pak o ní přednášel frýdlantským seniorům 22.května. Režijně vše připravil M.Oliva, Kalusovy verše přednášela D.Zápalková.
29. listopadu se konal další křest knihy dr. L.Knězka „Pouť za pravdou života“ – čtení o životě a tvorbě Jana Drozda. Tomuto byli rovněž přítomni členové LKPB.

14.května předvedla Místecká Viola pásmo veršů K.H.Máchy a B.Pavloka v pásmu nazvaném „Básníkova smrt“. Zhlédli i někteří členové našeho Klubu.

V červenci se do LKPB přihlásila další mladá slečna, a to studentka gymnázia ve Frýdku – Místku Dagmar Houdková.

Po delším jednání byla v červnu podána žádost Obci spisovatelů v Praze, aby se LKPB mohl stát kolektivním členem Obce spisovatelů.  V dopise ze 3.října bylo Klubu sděleno, že Rada Obce jej  přijala za kolektivního člena 4. září na svém zasedání. Zároveň byl předseda LKPB vyzván, aby se zúčastnil Valné hromady Obce 18. listopadu. Do Prahy jako zástupce Klubu odjel J.Figura. Jako dárek odvezl 5 Beskydských breviářů a 1 Almanach 2006. O svém vystoupení na Valné hromadě podal zprávu na prosincové schůzce LKPB. Protože v té době byla v Kolíně přítomna členka Klubu Dajana Zápalková, jela rovněž na jednání Obce. J.Figura promluvil o aktivitách LKPB a předal dárky. Bylo to první širší seznámení Obce spisovatelů s prací Klubu. Průběžně vycházely krátké zprávy o činnosti LKPB ve Zpravodaji OS, který vydává pobočka OS v Ostravě. Přispíval předseda Klubu, R.Sobotka, dr.L.Knězek.
Členy Klubu se stali dr. L.Knězek a R.Sobotka.

V červencové schůzce byl hostem Klubu dr. Dlabaja, kterého pozval J.Figura. Mluvilo a diskutovalo se o fárání Petra Bezruče. Bylo to vhodné, protože v září se připravovala beseda s dr. Tomáškovou – sekretářkou P.Bezruče.

Na schůzku v srpnu přišla redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Mgr.Romana Kubicová, kterou mezi nás pozvala naše členka J.Konečná. Natočila krátký rozhovor s předsedou a členy LKPB, který byl později ČRO vysílán. Již předtím byly odvysílány ukázky fejetonů J.Konečné.
Byl přijat nový člen Klubu Karel Pachl.

Beseda v Bezručově srubu na Ostravici 9.září měla velký úspěch. Nejenže byla přítomna dr. Tomášková, ale zazněla zde také premiéra skladby frýdeckého rodáka, hudebního skladatele z Brna, Evžena Zámečníka  - Ortel samoty. Tato sonáta pro violu byla nazvána podle knihy o Bezručovi, kterou napsala dr.Tomášková. Přítomni ji mohli slyšet v provedení profesora brněnské konzervatoře J.Řezníčka.
Pozvánky na tuto besedu velice vkusně připravil J.Kukuczka. Autentičnost prostředí působila velmi silně na posluchače, hudba vystihla osobnost Bezručovu tak, jak ji viděli tito dva umělci – dr. Tomášková a Mgr. Zámečník.
Program byl doplněn recitací básní. Z Památníku P.Bezruče v Opavě přišla připomínka, že pořadatelé této akce mají včas požádat, zda je možno ve Srubu podobnou akci uskutečnit.
Beseda s dr. Tomáškovou se pak soustředila na Bezručův vztah k hudbě. Tento program byl proveden za spolupráce se Sdružením Bezručův kraj a obcí Ostravice.

21.září byla na schůzce pokřtěna kniha JUDr. Marty Dvořákové „Hladová voda“.       
V ní autorka zachytila své dětství v Kozlovicích a nezapomenutelnou babičku.
Byli přítomni i Kukuczkovi, kteří knihu připravili.
K výročí 85.narozenin Olgy Tlučkové jí byl zaslán do Rehab.ústavu v Hrabyni blahopřejný dopis – zde se léčila po úrazu.
Byly rozdány a zaslány pozvánky na Literární Beskydy (21.10.).

27.září pozvala členy LKPB D.Zápalková na křest své knížky Aforismy. Vše se odehrálo v
nošovickém pivovaře Radegast za účasti jejích kolegů z laboratoře, pěveckého sboru z Bašky a manažera závodu ing. Kaňáka. Přítomen byl i kreslíř Aforismů B.Šimoňák.

5.10. členové Klubu byli pozváni opět do Nošovic, ale tentokrát na Obecní úřad, kde proběhl křest knihy Zdeňky Kasíkové „Souznění“. Vystoupil i pěvecký sbor  a mnoho přátel  paní učitelky, včetně starostky obce Nošovice.

Na 2.října připravili členové LKPB do Městské knihovny ve Frýdlantě n./O. „Nonstopčtení“.
Bylo zadáno téma o K.H.Máchovi. Předneseny byly tedy jeho básně i Horovy Máchovské variace. Pak recitovali své básně i členové LKPB. Tato akce byla úspěšně provedena ve spolupráci s ředitelkou knihovny V.Kožuchovou.

 

Dlouho připravované setkání básníků Moravy, Slovenska a Polska – Literární Beskydy -
se uskutečnilo 21.října v rekreačním středisku Budoucnost na Nové Vsi u Frýdlantu.
Původně se mělo konat o týden dříve – 14.10. „U Fucimanů“, ale tam již bylo obsazeno.
Určitým narušením setkání byly volby do zastupitelstev obcí, protože někteří hosté i členové Klubu byli při nich účastni ve volebních komisích. Na setkání se nedostavila delegace z Turzovky. Potřebný materiál klubu  byl zaslán, ale delegace se nedostavila.
Z polské strany přijel dr. K.Kaszper. Jednání s obcí Porabka a městem Bialsko – Biala neměla žádný úspěch.
Bylo rozesláno 90 pozvánek, připraven Sborník s přednáškami : dr.Janásové –
Literární tradice v Pobeskydí; dr. Knězka – Z literárních cest do Beskyd, S.Ďurné –
Přehled literárního dění na Kysucách za rok 2005. Dodatečně byla doručena přednáška
dr. Kaszpera – Beskydy v literatuře těšínsko – zaolšanské.
Ve Sborníku byl i přehled o činnosti LKPB.
Předseda LKPB Mgr.M.Oliva přivítal všechny přítomné, pak totéž provedla i zástupkyně MěÚ ve Frýdlantě n.O. Mgr. Vl. Baranová.
Své příspěvky přednesli již zmínění hosté, poté svůj vztah k Beskydám vyjádřili :
Dr. Šuleř z Ostravy, dr. Knězek z Frenštátu p./Radh., R.Sobotka z Rožnova, I. Kopecká z Příbora, J.Kukuczka z Frýdku – Místku a členové LKPB.
Zmenšená soška sochaře L.Dryáka – Býk a Evropa – byla pak předána zástupcům města Frýdlantu n.O., Turzovky, Těšína a LKPB.
Setkání bylo doplněno koncertem žáků umělecké školy z Frýdku – Místku, pod vedením B.Hajduška ml. Odpoledne zpříjemnil hrou na harmoniku Fr.Gistinger.

Na listopadové schůzce poděkoval předseda Klubu J.Figurovi za moderování ve Srubu P.Bezruče na Ostravici při setkání básníků, rovněž tak za jeho snahu – získat na činnost Klubu sponzory.
Dík si zaslouží i D.Zápalková za jednání o sponzorství s nošovickým pivovarem Radegast, za články o akcích Klubu, za fotografie pro náš archív, stejně tak za jízdy s předsedou Klubu.
O fotografie se starala i J.Konečná, s předsedou jezdil i P.Gryga – i jim patří poděkování.

Na této schůzce byl rozdán Kalendář na rok 2007 a Almanach – 25 autorů, 690stran,
- na jeho vydání má velkou zásluhu ing. J.Otípka ve firmě Copellia

Ing. Otípka také přišel s nápadem – připravit pro LKPB webové stránky.
Ty budou obsahovat: - krátkou historii LKPB
- portréty jednotlivých členů
- popis akcí LKPB za určitý rok
- ohlasy v tisku
- podrobnější činnost LKPB od r. 2004
- plán činnosti LKPB na r. 2007

24. listopadu byla slavnostní schůzka Klubu v prostorách na frýdeckém zámku, kde oslavila své šedesátiny ing. M.Pěluchová. Vystoupili hosté ostravského divadla, Místecké Violy a členové LKPB.

Prosincová schůzka byla věnována krátkému zhodnocení roku 2006, přípravě webové stránky, rozboru básní Fr.Gistingera. On sám vystoupil s recitací svých básní a pak zpěvem a harmonikou přispěl k radostné vánoční atmosféře. Vzpomněl na svá setkání s básníky J.Seifertem, K.Bednářem, M.Floriánem – 4.července 1962 a podotkl, že to bylo dopoledne.
Stačí psát bez interpunkčních znamének, ať recitátor rozhodne, jak báseň přednést.
Z  LKPB vystoupila J.Laníková, nemá čas ku psaní.
Přáním šťastných Vánoc a nového roku 2007 se členové Klubu rozloučili se svou cukrárnou.

20. prosinec byl Klub pozván do zasedací síně OÚ Baška, kde Dajana Zápalková
uskutečnila vánoční křest svých Pivních veršů, které se ji podařilo vydat za sponzorství pivovaru Radegast.
Přítomen byl i starosta obce Baška ing.B.Jasek, místostarosta Fr.Carbol, zástupce pivovaru Radegast JUDr. D.Ernestová, spoustu přátel z práce i pěveckého sboru. Nechyběl ani kreslíř B.Šimoňák, který Pivní verše ilustroval.
Tímto slavnostním aktem skončil definitivně pro členy LKPB vcelku úspěšný rok 2006.
Ať je neméně pozitivní pro naše psaní i rok 2007

Zpracoval: Mgr.Miloslav Oliva – předseda Literárního klubu P.Bezruče