UDÁLO SE...2012-2013

 

Přehled událostí ve formátu pdf k rozkliknutí ZDE

 

 

Literární klub měl v roce 2013 celkem 32 členů. Zájem o klub je převážně i lidí středního a vyššího věku. Mladší ročníky odešly na studia do vzdálenějších měst, proto jejich účast na klubových schůzkách je minimální. Během roku 2012- 2013 přišlo do LKPB na deset nových členů! Jsme rádi, že se aktivně zapojili do práce klubu a většina vydala i svůj almanach.
Více jak polovina autorů píše poezii, ostatní pak prózu někdo zkouší obojí.
Převážně prózu píše:
M. Dvořáková, I. Návratová, M. Pěluchová, S. Stankušová, Václav Valášek, E. Kozubíková, J. Ptacek, M. Kolouchová, Vl. Vojtová, J. Konečná, V. Oram, J. Bartoň, N. Krejčí, V. Cichoň, M. Čechová, M. Oliva, E. Adamec
Hlavně verše píší:
P. Gryga, D. Zápalková, B. Vidura, J. Figura, E. Resková, L. Tělecká, O. Tlučková, M.Zařický, Fr. Gistinger, T. Prokešová, Nela Chamrádová, P. Gallová, D. Molinová, Simona Slavíková, P. Kollárová, L. Hradilová, M. Nováková, V. Petrová, V. Švidrnoch, O. Fidzinská


V roce 2013 klub vydal:

Sborníky: Jak psát prózu, Beskydská lavečka; Vám, pane profesore (k 90.narozeninám M.Olivy) Almanach 2013 (přispělo 21 členů);vyšla dvě čísla interního časopisu Zrcadlení + jedno mimořádné číslo – M. Oliva 90; vytištěn byl nástěnný kalendář LKPB (kresby B.Šimoňák).

Uspořádali jsme v červnu 2013 seminář: Jak psát prózu, za účasti reg. spisovatelů a literárních vědců.

Knihy vydali: Pavel Gryga, Dajana Zápalková, Bohumír Vidura, Jiří Figura, Taťána Prokešová, Melanie Nováková

Na prosincové schůzce proběhla Valná hromada, kde rezignoval na svoji funkci předseda LKPB Mgr. Miloslav Oliva (ze zdravotních důvodů), stal se „Čestným předsedou“.

Nový výbor LKPB: Dajana Zápalková – předseda, Bohumír Vidura – jednatel, Marie Kolouchová – pokladník.

Revizní komise: Marta Dvořáková, Taťána Prokešová, Jaroslava Konečná