UDÁLO SE...2015

Literární soutěž Píšeš(u) rád(a) vyhodnocena

 

Na jaře 2015 vyhlásil Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek spolu s Kulturním centrem Frýdlant n./O. pro frýdlantské žáky 8. a 9. tříd a gymnázia 1. ročník literární soutěže s názvem Píšeš(u) rád(a). A proč tato soutěž? Protože pořadatelé věří, že jsou mezi mladými lidmi takoví, kteří dokáží své pocity a vnímání všeho kolem sebe zachytit a dát na papír, a zároveň jim činí psaní potěšení. Organizátoři čekali, s jakým ohlasem se setkají a byli mile překvapeni. Za mnohé ze soutěžních prací žáků či studentů by se nemusel stydět zkušený literát!

A jaké žánry se objevily? Básně klasické či psané volným veršem, esej, scifi povídka, próza ve verších, ale i příběh z války. Odbornou porotu, které předsedala Dajana Zápalková, členy pak byli Richard Sobotka, Pavla Ručková, Kateřina Kaiserová a Bohumír Vidura, zaujala především studentka 2. ročníku Gymnázia BMA Frýdlant n./O. Klára Hlavačková, která obsadila ve své kategorii 1. místo v poezii s básní Šálek kávy, ale zároveň 2. místo s prózou Zaburácela basa, kde se jedná o jakýsi záznam pocitů z mejdanu v okamžiku, kdy předměty ztrácejí pevné tvary.

„Ano, skutečně jsem napsala tuto práci po jednom večírku, kdy, ač jsem byla úplně střízlivá, jsem najednou začala vnímat věci tak, jak jsem je pak popsala,“ vyznala se mladá studentka Klára Hlavačková.

Vyhlašování výsledků soutěže probíhalo 19. června 2015 v kinosále Kulturního centra Frýdlant n./O., nálada byla opravdu výborná, přátelská, jistě k ní přispěl i hudební doprovod Pavla Býmy. Všechny práce přihlášené do soutěže byly shrnuty do almanachu, do něhož svými netradičními kresbami přispěla žákyně 9. třídy 6. ZŠ Frýdek-Místek Tereza Bílá. Soutěžící je obdrželi při oceňování spolu s pamětním listem soutěže a volnou vstupenkou do frýdlantského kina. Zájemci o něj si jej mohou vypůjčit ve frýdlantské knihovně.

Jakousi pomyslnou tečku soutěže svým odborným slovem učinil spisovatel, prozaik a publicista Richard Sobotka, který zároveň vyjádřil přesvědčení v pokračování této literární soutěže a vyslovil přání, aby žáci i studenti v psaní vytrvali. Třeba o některém mladém literátovi ještě někdy uslyšíme….

Dajana Zápalková

POKŘTĚNÝ „PRŮVODCE  BESKYD“

 

Pravidelná schůzka frýdlantského Seniorklubu v úterý 25.5.2015 byla obohacena křtem knihy básní Pavla Grygy, člena Literárního klubu Petra Bezruče. Je dvanáctou v pořadí a navazuje na autorovo bytostné sepjetí s rodným krajem a láskou k milovaným Beskydám, jimž tak rozumí a dovede se zanícením o nich psát. Nachází stále a opětovně náměty, které se zanícením a zaujetím ztvárňuje především v lyricky pojatých básních, ve kterých jsou obsaženy vzpomínky na mládí a oslava beskydské krajiny. Autor nazval tuto knihu příznačně - Průvodce Beskyd, protože krajinu dokonale zná a může se se čtenáři podělit o pocity, zážitky a vzpomínky ze svého dětství prožitého v Pržně. Odvíjí se klubko frýdlantské historie i školáka, chlapce, jež se chce poprat se životem a zaujmout v něm plnohodnotné místo.

 

Svému kraji Pobeskydí a Beskydám zůstal Pavel Gryga po celý svůj život věrný. Po absolvování základních škol v Pržně a Frýdlantě nad Ostravicí se vyučil ve strojírenském závodě Ferrum a své vzdělání si doplnil studiem na průmyslovce ve Frýdku-Místku a dvěma semestry na Pedagogické fakultě v Ostravě.

 

V jeho básních je znovu Pržno, starý Frýdlant, názvy Uhlisko, potok Hlínský, sochy na náměstí a klášter. Že není všechno, jak bývalo? Ale sochy stojí i klášter.Vše bylo zachráněno těmi, kteří netoužili po penězích či po slávě bořitelů,“ jak uvedl mimo jiné autor doslovu k této knize, nedávno zesnulý Miloslav Oliva. Knihy Pavla Grygy jsou již mezi lidmi, kteří si je čtou, protože jim jsou milé stejnými či podobnými vzpomínkami na mládí a stejnými setkáními se skutečností. Znají horu Smrk, cesty do Pržna a Lubna, listování ve starých dopisech a výjimečná setkání.Vše je tak opravdové, hmatatelné a přesvědčivé, že je možno autorovi zcela uvěřit, jak se sám k tomu přiznává a uvádí v básni „Na Beskydě.“ Píseň o životě zpívají lesy, ozvěna volá: Synečku, kde jsi?“ Z Rožnova po Těšín jsem hory obešel, v malebných Beskydách své verše poztrácel.“

 

Na  ilustracích k této knížce a jejím vzhledu se podílejí  František Konvička a Petra Gallová, kterým autor zvláště poděkoval.

Celou knihu, verše a autora představil Bohumír Vidura, člen Literárního klubu Petra Bezruče, který se stal jedním z kmotrů symbolického křtu, spolu s Vladimírem Rojíčkem - sponzorem tohoto vydání. Ti popřáli knížce ty nejvnímavější a vděčné čtenáře. Z celkové atmosféry vyplynul zájem o představenou knihu, která se nesporně stane oblíbenou mezi čtenáři.

                                                                                                                         Bohumír Vidura

Fotky zde

BESKYDSKÁ LAVEČKA 2015

Setkání literátů - Beskydská lavečka 2015

Slunečné dny provázely již sedmý ročník mezinárodního setkání literátů Beskydská lavečka 2015, která proběhla v malebné části Beskyd, a sice v hotelu Prosper v Čeladné. Tentokrát s podtitulem „Psaní nás spojuje“, protože přijeli i literáti ze slovenského Martina, Vrútek, Popradu, dostavila se i zástupkyně mělnického Pegasu.

Páteční odpoledne bylo vyhrazeno prohlídce čeladenského muzea Josefa Kaluse. Slovenští přátelé se tak mohli seznámit s životem a dílem tohoto spisovatele, shlédli i stálou expozici Muzea Beskyd, který zde upozorňuje na přírodu a krajinu v okolí Čeladné.

„Obdivujeme nejen krásné čeladenské náměstí, vkusnou zástavbu, samozřejmě nádhernou jarní přírodu, ale jsme rádi, že jsme se mohli seznámit i se spisovatelem Josefem Kalusem, který vzešel z tohoto kraje, tady dlouhá léta působil, učil děti a přijímal tu též osobnosti kulturního života z Prahy,“ podotkla předsedkyně martinských literátů Taťána Sivová.

Večer se pak v loveckém salónku hotelu Prosper nesl ve znamení dobré zábavy prezentované Benediktem Królem, ale též se degustovaly i likéry Beskydské likérky s výkladem o míchání bylin k jejich výrobě v podání majitele likérky Libora Pastorka. Příjemné náladě přispěly i hrou na heligonku František Gistinger.

V sobotním dopoledni proběhly přednášky, a to spisovatel a publicista Richard Sobotka zmínil regionální tvůrce ve své práci nazvané Klenoty regionální tvorby. Poté své knihy v krátkosti představila spisovatelka Irena Kopecká, která svůj rozsáhlejší výklad věnovala příborskému rodákovi Františku Juraňovi. K oběma tématům proběhla diskuze, hosté odpověděli na dotazy přítomných. Setkání pozravila i literární historička Muzea Beskyd Kateřina Janásová. Dopoledne se našla i chvilka na představení jednotlivých klubů, které se Beskydské lavečky zúčastnily.

Během přestávky na oběd převážná část literátů shlédla i výstavu smaltů členky literárního klubu Petra Bezruče Dagmar Molinové, která je vystavuje v hotelové kavárně. A  zdá se, že se barevné smalty s různými tématy těšily obdivu a uznání.

Odpolední program byl vyhrazen pro přenes prací – veršů či prózy všech přítomných literátů. Postupně tak všichni představili svým kolegům to nejlepší ze své tvorby, každý si tak mohl udělat obrázek, co kdo píše, jaké žánry, jakými formami.

„Tato část literárního setkávání se těší velké oblibě, vždyť toto je ta nejlepší příležitost, načerpat nové poznatky, představy o současné tvorbě a získat tak podněty ke svému dalšímu psaní,“ doplnil Bohumír Vidura, jednatel literátů z Pobeskydí.

A poté už se všichni společně bavili při country melodiích manželů Jany a Milana Zbořilových, proběhl zápis do kroniky Literárního klubu Petra Bezruče, předávaly se almanachy, knížky, slovenští hosté děkovali místním literátům za pěkné chvíle, které zde v Beskydech mohli prožít. Vznesli i pozvání na „Martinskou poetickou jeseň“, kterou už tradičně pořádá Turčianská knihovna a tamní literární klub Duria.

Patří se zde poděkovat i pracovníkům hotelu Prosper za maximální vstřícnost a pohodu během uvedené akce, ale také čeladenskému starostovi Pavolu Lukšovi za materiály, které účastníci literárního setkání od obce obdrželi. Díky všem těmto příjemným skutečnostem se zapsala Beskydská lavečka 2015 do srdcí všech účastníků jako dobře připravená, smysluplná akce, která, jak všichni věříme, bude mít své pokračování.
                                                                                                                          Dajana Zápalková

 

                                                                                                 

Propozice k akci Beskydská lavečka ZDE.

 

LITERÁRNÍ VEČER DAJANY ZÁPALKOVÉ

Frýdecká knihovna hostila ve čtvrtek 23. dubna 2015 básnířku, předsedkyni Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek Dajanu Zápalkovou. Její autorského čtení neslo velmi výstižný název „Tak to jsem JÁ“  a velice se hodilo do nádherných prostor knihovny, které jsou skutečně stvořeny pro akce tohoto typu.

Básně této autorky jsou velmi silné, během chvilky posluchače naladí na stejnou notu a to díky různorodým tématům o přírodě, životě, událostech všedního dne, probíhajících kolem nás, jež ji mnohokrát nenechají jen tak. Musí je zachytit na papír, dát jim formu, povětšinou volného verše.

Literárním večerem provázela Nela Chamrádová, pokládala autorce otázky, kde se návštěvníci mohli dozvědět blíže o psaní veršů, o inspiracích či místech, kde paní Dajana tvoří.

„Především  verše úplně nové, s aktuálními tématy jsou velice působivé, oslovující. Myslím, že nutí čtenáře k přemýšlení, mají hloubku,“ řekla k veršům Zápalkové jedna z účastníků večera, kterých přišla asi čtyřicítka, Dana Joniaková.

Literární večer byl obohacen také o hosta, a to též člena Literárního klubu Petra Bezruče –  Bohumíra Viduru, který na pozvání protagonistky večera přečetl svoji autorskou tvorbu. Návštěvnost a atmosféra byla více než příznivá a dle potlesku se básně divákům líbily a zanechaly v nich jistě intenzivní pocity.

Těšíme se, že mnoho z těchto básní Dajany Zápalkové, které na literárním večeru zazněly, si budeme moci co nejdříve přečíst v její další knížce.

                                                                                                                        Nela Chamrádová

 

Fotky z této akce naleznete zde.

HOST NA ČLENSKÉ SCHŮZI

Fota z naší členské schůzky s hostem Tomášem Machálkem, šéfredaktorem Deníku frýdecko-místecko; divadelním ochotníkem z Kozlovic najdete ZDE

LITERÁTI V SOUTĚŽI MŮJ SVĚT

Po dvaadvacáté byla Městskou knihovnou ve Frýdku-Místku vyhlášená dnes již populární literární soutěž Můj svět, která svou účastí i úrovní přestoupila hranice regionu a stala se celostátní událostí v literárních odvětvích próza a poezie.

 

Slavnostní vyhlášení tohoto ročníku soutěže proběhlo v podvečer v pátek 20.března 2015, tradičně v prostorách frýdecké knihovny v Jiráskově ulici, za hojné účasti organizátorů, autorů a veřejnosti s doprovodným programem.

„Jsem velmi potěšen, že se zde setkáváme po roce opět setkáváme a jsou mezi námi lidé, kteří i v této složité době najdou prostor a čas pro psaní prózy či poezie a využili šanci, kterou jim tato soutěž nabízí.V jejím průběhu se projevil zájem autorů, jež posílají příspěvky z rozličných oblastí naší republiky. Chvályhodnou skutečností je i nesporně zvyšující se úroveň soutěžních literárních prací,“ uvedl při zahájení vyhlášení výsledků uvedené soutěže ředitel knihovny Tomáš Benedikt Zbranek.

 

Práce hodnotila odborná porota v čele s básnířkou a prozaičkou Lydií Romanskou- Lidmilovou. Ta vyzvedla snahu autorů o osobitější a nápaditější ztvárnění témat, jak v próze tak poezii,což se v mnohých počinech povedlo a porota mohla hodnotit podnětné a hodně dobré příspěvky, tradičně pak v kategoriích nad třicet let.

 

S uznáním je možno zmínit, že tohoto ročníku se s úspěchem zúčastnili i členové Literárního klubu Petra Bezruče, když v próze Václav Valášek, v poezii Bohumír Vidura a Martin Zařický zopakovali svá postavení mezi výherci. Do soutěže se přihlásili i další literáti, kteří sice nebyli vyhodnoceni mezi nejúspěšnějšími, ale nesporně přispěli k celkové její úrovni.

 

V kategorii próza nad 18 let se na prvém místě umístila Kotásková Michaela a na třetím místě Janošková Kristýna, když druhé místo uděleno nebylo.V kategorii próza nad 30 let udělila porota první místo frýdecké autorce Šatánkové Radaně, na druhém místě se umístil osobitý autor Valášek Václav z Frýdlantu nad Ostravicí, třetí místo bylo uděleno Barczikové Petře.

 

V kategorii poezie nad 18 let bylo získala první místo Janošková Kristýna, na druhém místě se umístila Běčáková Světlana a na třetím místě Zařický Martin.V kategorii poezie nad 30 let, ke které se pochvalně vyjádřila předsedkyně poroty, bylo uděleno první místo Bohumíru Vidurovi z Ostravice, na druhém místě se umístila Líbalova Zdeňka a třetím místě Cholevík Martin.

 

K velmi zdařilému průběhu večera přispěl personál knihovny, který se zhostil velmi účastně přednesu prací jednotlivých autorů, včetně ředitele knihovny, jež přednesl báseň Bohumíra Vidury s názvem „Na vedlejší koleji“. Uplynulý ročník navázal na bohatou tradici, kterou se tato soutěž vyznačuje. Není samou pro sebe, ale ukazuje možnosti nepsat jen „do šuplíku“, ale uplatnit schopnosti tvořit slovem a obohatit tím nejen sebe. Organizátoři, autoři soutěžních prací, ale také všichni přítomni, si nesporně odnesli nevšední zážitky, které znásobily význam této soutěže.

KŘEST KNIHY POHÁDEK "MLCÁSKOVÉ"

foto: Křest Mlcásků - zleva: Ilustrátorka Iva Karasová-Třísková, Simona Slavíková, A.Ševčík

Knihu pohádek  M L C Á S K O V É s veselými ilustracemi Ivy Karasové-Třískové napsala naše členka Simona Slavíková a pokřtila ji v šenovské knihovně a muzeu, kde je ředitelkou.
Ke slavnostnímu křtu si pozvala knihovnice našeho regionu, přítomni byli i hosté a zároveň děti ze ZŠ Šenov Podlesí, které si s paní učitelkou Ferfeckou pro účastníky setkání připravili čtení jedné pohádky, předaly Simoně dárek – chaloupku s Mlcásky, ve které postavičky bydlí.
A pak už došlo na slavnostní křest, kdy knihu dětským „šampusem“ pokřtil šenovský místostarosta ing. A.Ševčík, zároveň popřál knize hodně spokojených dětských čtenářů.
Program dále pokračoval, představily se knihovnice, hovořily o své práci, čímž předávaly své zkušenosti ostatním kolegyním. Zajímavosti z regionu MAS Slezská brána představil jeho pracovník Miroslav Lysek, rozdal brožurky přítomným. Pozornosti se těšila i prohlídka zrestaurovaného mlýnku, knihovny a perfektní výklad Simony Slavíkové k výstavě v muzeu.
Simono děkujeme, ať se Ti psaní i práce daří!                                     Dajana Zápalková

 

foto: účastníci slavnostního setkání v šenovské knihovně