AKTUALITY A POZVÁNKY

 
Na říjnové schůzce přivítali literáti milého hosta - spisovatele, publicistu, zakladatele Moravské expedice a autora několika obsáhlých knih o Beskydech - Petra Andrleho, který má v tisku další zajímavou publikaci Hajní a hájenky Beskyd, na jejíž křest jsme zváni do resortu Golf v Čeladné dne 11. 12. 2021 v 16h.
 
Listopadová členská schůze proběhne v úterý dne 2. 11. 2021 v rest.Park ve Frýdlantě n./O. v 15.30h. Určitě přijďte, rozdáme si almanachy 2021. Předsedkyně
 
 
V sobotu 25. 9. 2021 proběhl ve frýdeckém faunaparku BESKYDSKÝ MONTMARTRE - výstava místních malířů a umělců pod širým nebem. Vystoupili i členové našeho klubu, na kytaru doprovázel Vladimír Randy Kuchař.
Prožili jsme moc povedené setkání, děkuji všem zúčastněným! předsedkyně
 
 
Ve dnech 17. - 19. 9. 2021 se ve slovenském Martině konalo setkání literátů - Martinská poetická jeseň,  zúčastnili se i čtyři naši členové.
 
Členská schůze LKPB proběhne v úterý dne 5. 10. 2021 v 15.30h v restauraci Park ve Frýdlantě n./O. - určitě přijďte, přineste si svoji tvorbu a materiály pro Den poezie.
Těší se na vás všechny předsedkyně
 
 
Vážení a milí přátelé,
 
přijměte, prosím, pozvání na tradiční vzpomínkový akt k poctě Petra Bezruče, který se uskuteční ve středu 15. září od 15 hodin na Městském hřbitově v Opavě. Součástí programu bude slavnostní odhalení epitafu básníka a představení bibliofilie Stužkonoska modrá.
S pozdravem Monika Szturcová
 
 
 
 

Svatava Mášová:

Přes menší vady, kdy některým interpretům nebylo rozumět, mám celkově výborný dojem.

Obdivuji paní Dajanu Zápalkovou, která opravdu zapáleně vede po celá léta literární klub. Její básně jsou zajímavé a při recitaci i mluveném slově v úvodu má skvělou výslovnost.

Upoutaly mne taky verše paní Žofie Zejdové - i její přednes.

Velmi sympatičtí jsou manželé Valáškovi a zažitek z nemocnice po mrtvici pojali oba velmi optimisticky.

Obdivuhodný byl i pan František Gistinger, který své verše recitoval s takovým vnitřním prožitkem, že mu člověk věřil každé slovo.

 

Libuše Matysíková:

Byla to úžasná prezentace literárního klubu! Lze smeknout klobouk nebo gratulovat. 

 Pan Vidura  -  jeho básně bývají pěkné, jeho recitace to ničí. Není to škoda?

Jana Ptacek  -  příjemně současné básně s pěknou češtinou. Zvýraznil je tvůj profesionální přednes.

Zdeněk Hledač  -  to jsem si začala psát i názvy básní. Přednes výrazný, velmi dobrý, milé vysvětlení v básni "Prý píši vulgárně", proč to dělám? Protože vám lidem naslouchám, i když o mě nevíte. 

Je to sice "odůvodnění, ne každý to musí brát za správné a vyhovující.

Ostatně, ono je těžší vyjádřit něhu a vztah nevulgárně. Je to věc názoru. Stavba jeho básní je solidní, za vulgarity by se schovávat nemusel. 

Žofie Zejdová  - profesionální přednes, pěkné a milé básně, originalita.

Pavel Gryga  -  četla nebo přednesla Jarmila Kalinová

                       -   profesionální přednes, v tomto pojetí básně ještě více vynikly

Marie Starová  - profesionální bezchybný přednes s přehledem a klidem, hezká četba, uplatnila by se i v rozhlase

Valáškovi  -  pěkná četba, paní Valášková měla zpočátku trému, ale zvládla to se ctí...

Pan František - přednes má dobrý, na svůj věk až velmi dobrý

Pavlína Kollárová  -  profesionální přednes básně podtrhl...

Milan Pastrňák  - čte Žofie Zejdová - profesionální přednes!

Dajana - básně s originálními tituly, kvalitní přednes.

 

Radka Semorádová:

Moc pěkné a nejvíce se mě líbí ten pan František Martin, přednášel bez čtení a byl hrozně milý, krásně to prožíval ! 

Jinak krásná práce, závidím.

 

Akční literáti i během „covidového“ roku

Snad již odeznívající pandemická situace nepřála celkově spolkové činnosti a nemožnost scházení se na členských schůzkách se dotkla i členů Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek (LKPB). Ti však nezoufali a dokázali se s tímto omezením vypořádat po svém. Ptáte se jak? Psali básně, prózu, ale též malovali, fotili, vydávali knihy, natáčeli CD… ano, to vše se podařilo udělat.

Naposledy se sešli v prosinci roku 2020, od této doby to nebylo možné. Až nyní, po větším rozvolnění se setkali na své „základně“ – v restauraci Park ve Frýdlantě n./O. Pravdou je, že nemohli přijít všichni, ale to „zdravé jádro“ rokovalo, probralo, co bylo třeba, plánovalo další akce, protože věří, že vše to špatné je již za nimi a bude jen lépe. Jakýmsi obrazem jejich snažení je autorský web https://literatinawebu.webnode.cz/, kde se můžete seznámit nejen s pracemi členů Literárního klubu Petra Bezruče, ale najdete zde příspěvky básníků a spisovatelů z celé republiky, ze Slovenska a dokonce i od jedné členky z Austrálie. Správkyně webu Pavlína Kollárová svým mravenčím úsilím - neustálým motivováním k tvorbě - vyhlašováním nových témat, námětů tak vzbudila u pisatelů (a snad i čtenářů) nebývalý zájem. A to je jistě potěšující.

Dále bylo několik členů klubu pozváno do živého vysílání radia Krajan a velice dobře se poslouchá uznání z úst aktéra těchto pořadů IAm Anděla, že: „Členové Literárního klubu Petra Bezruče jsou největší líhní básníků v republice!“ Za uplynulý půlrok vydali Bohumír Vidura, Pavel Gryga a Emilie Kozubíková své knihy a na červnové schůzce se křtilo audio CD Simony Slavíkové Náhoda na víně – jedná se o soubor deseti příběhů, které mají společného jmenovatele – náhodu. CD bylo nahráno v ASI Studiu Michala Smolana za spolupráce Vladimíra Randy Kuchaře a Martina Bernatíka. Našemu členu Zdeněku Hledačovi věnoval Literární spolek knihovny Václava Čtvrtka Jičín velkou část časopisu ČAJ k představení jeho básní a literátka, malířka Dagmar Molinová vystavovala své obrazy v Minigalerii knihovny Baška. Na schůzce se vzpomnělo i životních jubileí členů klubu, ale i těch, kteří odešli navždy z tohoto světa.

A jaké jsou plány? Veliké! Ještě pro tento rok – oslava Dne poezie, účast na mezinárodním setkání literátů ve slovenském Martině, příprava klubových almanachů k tisku, nástěnného kalendáře, ale i dalšího čísla interního časopisu Zrcadlení.

Těším se vždy na další naši schůzku, kdy probereme nejen naše psaní, ale též vše možné - co se děje doma, ve světě… Oslavíme společně narozeniny, křtíme knihy. Jsem rád, že mohu být platným členem takové správné, tvůrčí party lidí,“ vyjádřil se k činnosti zakládající člen Literárního klubu P. Bezruče František Gistinger.  Dajana Zápalková

 

 

Naše členka Dagmar Sofie Molinová vystavuje od ledna své malby, smalty, enkaustiky v Minigalerii knihovny Baška. Prohlédnout si ji přijeli i pracovníci Knihovny a Muzea Šenov a bylo rozhodnuto, že tato výstava s názvem Střípky dění bude mít své pokračování právě v Šenově!

 
 
 
Jana Ptacek získala čestné uznání v soutěži Střípky z ráje v kategorii poezie. Gratulujeme k úspěchu LKPB.
 
Členská schůze LKPB, která se má konat v úterý 2. února 2021, pravděpodobně NEPROBĚHNE.
Zda bude o týden později nebo až v březnu - bude oznámeno na webu LKPB - sledujte webové stránky!
 
Dajana Zápalková - předsedkyně
 
 

Dvě knihy literátů z Beskyd vyšly ještě v minulém roce

Členové literárního klubu Petra Bezruče Frýdek -Místek  Pavel Gryga a Bohumír Vidura si nadělili pod vánoční stromeček krásné dárky, a to vlastní knihy, které se jim podařilo ještě v závěru roku vydat.

Pavel Gryga si udělal radost v minulém roce už podruhé, kdy po březnových Vzpomínkách a sonetech spatřila světlo světa jeho již patnáctá kniha Básně života. Autor zůstává i tady věrný svým tématům – vrací se do svého dětství, vzpomíná na děvčata, své lásky, prostor dává i mamince a dřívějším časům. Z jeho veršů se dá vyčíst, jak se kdysi žilo na vesnici, jak vypadala stavení se stodolami, dílnou, kolem stavení sad, stromy. Tyto vzpomínky se vracejí i po létech a zůstávají v nás do konce života. Nezbytný prostor v autorových básních zaujímá opět beskydská příroda v každém ročním období, která jej na svých procházkách (mnohdy s fotoaparátem) stále něčím překvapuje, vždy ho něčím zaujme. Vázaným veršem vykresluje její krásu. V knize jsou zařazeny i Verše důvěrné, které vznikly pod tíhou bolestných událostí, jež autora hluboce ranily. Konec knihy patří Povídání z Beskyd, kdy Gryga vzpomíná v próze Ondráše a jeho poklady, beskydské horaly a tichý kopec Smrk. I tady využívá verše k dokreslení zbojníka Ondráše, poslední české vesnice na česko-polském pomezí – Hrčavy. Pojďte se tedy toulat verši s autorem knihy Básně života Pavlem Grygou.

Protipólem tvorby Pavla Grygy je kniha Bohumíra Vidury Úder do bubnu. Tato útlá knížka o 71 básni, jež jsou psány volným veršem, nás nutí k zamyšlení, mnohdy burcuje k prožití života se vším všudy. Básně oplývají reálnými prožitkovými tématy, kdy si autor všímá třeba rukou, tónů, kterými se nechá unášet. Vnímavý čtenář zaregistruje i poměrně dynamické nádechy veršů – Pádící voda, Rány z milosti, Souboj dobra a zla, který vyúsťuje do ústředního motivu sbírky – Úderu do bubnu. Jakéhosi zklidnění lze zaznamenat v posledním oddíle sbírky, kdy dochází k pomyslnému smíření s nenaplněním ideálů života. Ale jak sám autor píše: „Nelelkuje a nehřeší, ale z útržků tvoří básně….“.

                                                                                          Dajana Zápalková, předsedkyně LKPB

 
 
V úterý 15. 12.  2020 se literáti přece jen sešli na své poslední schůzce v roce 2021, aby zhodnotili uplynulý rok. S konstatováním, že je přece jen koronavirová situace omezuje - především v setkávání se, ale ne v tvorbě. Píší,  vydali almanachy, po svém prožili i listopadový Den poezie. A  nástěnný kalendář na rok 2021 s kresbami Bronislavy Dudové a básněmi členů klubu je pro všechny krásným vánočním dárkem. A schůzku navštívil "lašský" Mikuláš s čerticí, kteří dobře věděli, kdo, co a jak v klubu píše. Usoudili, že výsledná parta lidí je skvělá, proto všem členům zahráli na kytaru, zazpívali. A literáti si též koledy notovali!!
 
Tak šťastné a veselé Vánoce všem!!!
 
 

Almanachy 2020

-vydalo 19 členů, almanachů celkem 20 (Zápalková 2 – básně i prózu), formát A5, obálky na křídovém papíře – barevné, ostatní stránky dle volby autora;

tisk: Tiskárna Kleinwächter holding, s.r.o. Frýdek-Místek

Almanachy celkem stran: 467 průměrná cena za almanach: 37 Kč

Próza: 10 almanachů Básně: 9 Básně i próza: 1

Almanach Den poezie v Pobeskydí 2019, 2020

Český rozhlas Ostrava natočil se zástupci literátů a odvysílal 19. 11. 2020 reportáž ke Dni poezie, kde je především zmiňováno, jak se literáti vypořádávají s koronavirovou dobou.

Odkaz:https://program.rozhlas.cz/…-19

 

Tisk: Tiskárna Kleinwächter holding, s.r.o. Frýdek-Místek a MG PRESS CZ s.r.o., Havířov

Celkem stran: 48

Básně členů LKPB uspořádala a grafickou úpravu provedla: Dajana Zápalková

Ilustrace: Archiv Dne poezie

Rok 2019, téma: Otevřete oči – 23 básní od 12 členů LKPB, + jedno závěrečné zamyšlení

Rok 2020, téma: Konec a počátek – 22 básní od 14 členů LKPB + doslov

Nástěnný kalendář 2021 LKPB

Kresby: Bronislava Dudová

Básně: členové Literárního klubu P. Bezruče Frýdek-Místek

Formát: A3 Tisk: MG PRESS CZ s.r.o., Havířov

Celkem: 12 kreseb a studií obrazů + 4 obrazy na obálce kalendáře

13 básní + 1 na obálce od 10 autorů

 

Říjnová schůzka byla obohacena o vyprávění historika a grafika Jarka Bednáře.

Listopadová schůzka proběhne v úterý 3. 11. v 15,30h v restauraci park ve Frýdlantě n./O. Rozdáme si almnachy za r. 2020, určitě přijďte.

Srdečně všechny zve předsedkyně

 

Zdeněk Hledač převzal ocenění:

2. místo v soutěži o nejlepší detektivní povídku roku od Společnosti Agathy Christie

3. místo v soutěži o nejlepší povídku detektivního žánru Cena Havrana od České asociace autorů detektivní literatury (AIEP)

https://www.ceskadetektivka.cz/node/118

 

Členská schůze LKPB se bude konat v úterý 6.října 2020 od 15.30h v restauraci Park ve Frýdlantě n./O.

Přivítáme zajímavého hosta, nenechejte si ujít!!

Těším se na vás všechny, předsedkyně

Poezie v obrazech -

tak nazval výstavu svých děl Milan Pastrňák z Václavovic. Je možné ji po dobu dvou měsíců shlédnout v knihovně v Bašce, kde byla 3. září zahájena autorovou vernisáží. 

Obrazy tvoří především olejomalby. Najdete zde různorodá témata, od historických námětů, přes všední život, portréty osob, až po krajinomalbu, o které autor říká, že krajinu maluje ze všeho nejméně. Při malování zastává názor, že obraz musí mít duši a ne vždy je snadné pomoci štětce a barev zachytit na plátně vše. Přesto, když si jeho obrazy prohlédnete, cítíte nejen duši díla, ale najdete i umění kompozice, náladu, hru barev, dynamičnost a dramatický výraz. Milan Pastrňák sám o sobě tvrdí, že je samouk, malovat se učil podle staré učebnice z dob první republiky, pak navštívil nejrůznější evropské galerie, spolupracoval a učil se od zkušených malířů. Píle a pracovitost jistě v umění nestačí, k tomu musí být i talent a tím zmiňovaného malíře život štědře obdařil. Říká se, že kdo má talent, má obvykle talenty dva.  Toto tvrzení je u něj zcela pravdivé. Je nejen skvělý malíř, ale i básník.  Jeho romantické verše o lásce, vojně, životě mohli návštěvníci vernisáže vyslechnout v podání autorových kolegů z Literárního klubu Petra Bezruče (LKPB), který sdružuje literáty z Beskyd. 

Největším koníčkem a láskou Milana Pastrňáka zůstává však především historie. Svým hloubáním a zájmem o ni se z básníka a malíře stává autor literatury faktu, o čemž svědčí nemálo publikací a knih od Václavovic, přes legionáře až ke knize o šenovském zámku, kterou napsal společně s kolegy z letopiseckého aktivu, jenž pracuje při městském Muzeu v Šenově.

 A co dodat na závěr? Jak velké jsou Pastrňákovy dispozice – píle, pracovitost, záliba v umění tak moc je on sám skromný a pokorný k životu i práci. Věříme, že jeho oddanost k těmto ušlechtilým zájmům zanechá zřetelné stopy pro další generace. Milane, přejeme ti spoustu sil v dalším snažení, přítulnost múz, nevysychající paletu barev a veršů. Děkujeme, že jsi. 

Malování

 

Hledal jsem tě

ve tvém městě.

 

Chodili se mnou lidé 

se štětci a paletami,

nemluvil jsem s nimi,

pořád malovali.

 

Hledal jsem tě celý den

až večer jsem tě našel,

když jsem tě ale pohladil,

rozmazal jsem tě.

 

(z autorovy sbírky Červený autobus)                                           Za LKPB Pavlína Kollárová

 

Dlouholetá členka Ludmila Tělecká oslavila na členské schůzce 4. 8. 2020 své životní jubileum - 75 let. Blahopřejeme!

Svoji knihu Šeptám ti do klína pokřtil se svými kolegy na schůzce 4. 8. 2020 Zdeněk Hledač.

kmotry knihy byli: Dajana Zápalková, Milan Pastrňák

Knihu lze zakoupit na:www.kniznieshop.cz

 

Členové LKPB Melanie Nováková a Zdeněk Hledač byli úspěšní v literární soutěži Můj svět, kterou vyhlašuje městské knihovna Frýdek-Místek.

poezie nad 30 let:

 

3. místo:  NOVÁKOVÁ Melanie

3. místo:  HLEDAČ Zdeněk

 BLAHOPŘEJEME!

 Výběr z úspěšných básní Melanie Novákové: 

 

Dojemné maličkosti

 

Nad řekou 

se něžně dotklo

babí léto její tváře

S podzimem se 

přetahuje o život

Jantar s langošem

má v podvečeru

tolik chutí...

Pohledem hladí

svět všude okolo

Přihlouple se usmívá

 

Inzerát

 

Osamělé houpačky 

visí nehybně z trámu

Silueta sedaček vypadá

jako dětská kresba úsměvu

Houpačky hledají dětské zadky

 

Výběr z úspěšných básní Zdeňka Hledače:

 

pánu

 

upírám oči k nebi: Bože,

i když už asi víš, že nejsi

nedopusť, abych žil tak zmožen -

ať je mi stále dobře, přej si!

 

potom si klidně ustel v peří

andělů, které zapřu taky...

jenom sám v sebe pevně věřím!

(a ještě, v nouzi, na zázraky)

 

každý můj den noc

 

netuším, zač je toho loket

(občas si pískám v kostele)

pro svůdnost loktů místních koket

každý můj den je neděle

 

za oko oko nevyměním

zub za zub? - ten tvůj milost má…

nadšeně na svět zuby cením

každá má noc je milostná 

 

pro každou chvilku tahám pilku

na každý pád mám v kapse led

nehledám chlup (ni na zátylku)

jen když smím k té tvé přivonět