AKTUALITY A POZVÁNKY

Členská schůze LKPB se uskuteční v úterý 26.května 2020 v 15,30h v restauraci Park ve Frýdlantě n./O.

 

Členové LKPB Melanie Nováková a Zdeněk Hledač byli úspěšní v literární soutěži Můj svět, kterou vyhlašuje městské knihovna Frýdek-Místek.

poezie nad 30 let:

 

3. místo:  NOVÁKOVÁ Melanie

3. místo:  HLEDAČ Zdeněk

 BLAHOPŘEJEME!

 Výběr z úspěšných básní Melanie Novákové: 

 

Dojemné maličkosti

 

Nad řekou 

se něžně dotklo

babí léto její tváře

S podzimem se 

přetahuje o život

Jantar s langošem

má v podvečeru

tolik chutí...

Pohledem hladí

svět všude okolo

Přihlouple se usmívá

 

Inzerát

 

Osamělé houpačky 

visí nehybně z trámu

Silueta sedaček vypadá

jako dětská kresba úsměvu

Houpačky hledají dětské zadky

 

Výběr z úspěšných básní Zdeňka Hledače:

 

pánu

 

upírám oči k nebi: Bože,

i když už asi víš, že nejsi

nedopusť, abych žil tak zmožen -

ať je mi stále dobře, přej si!

 

potom si klidně ustel v peří

andělů, které zapřu taky...

jenom sám v sebe pevně věřím!

(a ještě, v nouzi, na zázraky)

 

každý můj den noc

 

netuším, zač je toho loket

(občas si pískám v kostele)

pro svůdnost loktů místních koket

každý můj den je neděle

 

za oko oko nevyměním

zub za zub? - ten tvůj milost má…

nadšeně na svět zuby cením

každá má noc je milostná 

 

pro každou chvilku tahám pilku

na každý pád mám v kapse led

nehledám chlup (ni na zátylku)

jen když smím k té tvé přivonět

 

Vážení literáti, milí kolegové a přátelé, 

z důvodu šíření nového typu koronaviru a s ním spojenou řadou omezení a s nejistou vidinou, kdy tohle vše skončí, jsme byli nuceni zrušit letošní  11. ročník Beskydské lavečky (22.-23.5).

 

Zachovejte nám svou přízeň a na shledanou v lepších časech.

Přejeme vám všem co nejvíce pevného zdraví a optimismu. Zůstaňte dál věrni své vášni, pište a tvořte, neboť psaní je to ,co nás spojuje a naplňuje. Přejeme hodně sil! 

 

Za Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek

 

Únorová schůze členů Literárního klubu P.Bezruče Frýdek-Místek byla obohacena křtem knihy Františka Martina Gistingra - Dílo z přírodních pramenů (kmotry byli Bohumír Vidura a Dajana Zápalková) a také představením Almanachu 2019 - Připomenutí rozdělení Těšínska - jeho autorem Milanem Pastrňákem

V březnu se členská schůze LKPB bude konat 3. 3. 2020 od 15,30h v restauraci Park ve Frýdlantě n./O.

Určitě přijďte, máme hosta. Zároveň je poslední možnost odevzdání příspěvků pro Zrcadlení.

 

Zve předsedkyně

 

První členská schůzka literátů v roce 2020 se bude konat v úterý 4. února od 15,30h v restauraci Park ve Frýdlantě n./O.

Program dle plánu práce - Milan Patrňák: Připomenutí rozdělení Těšínska.

Určitě přijďte, zve předsedkyně

Možno se přihlásit na: dajanaz@seznam.cz nebo pavlinakollarova@seznam.cz již nyní!

Na vánoční literární schůzce 10. 12. 2019 ve Frýdlantě n./O. byla pokřtěna nová kniha Zdeňka Hledače Noc na skalní římse, kmotrem knihy byla Dajana Zápalková - předsedkyně Literárního klubu P.B. Frýdek-Místek. Ve zmiňované knize je zařazen i  vítězný příspěvek z Literární kavárny Divadla J.K.Tyla v Plzni.

Na schůzku přišel i Mikuláš v doprovodu anděla a čerta, mohli jsme se s ním všichni vyfotografovat!! Moc nás to těší.

A teď už nezbývá nic jiného, než popřát všem našim příznivcům PF 2020!

 

VIZE SNŮ A SKUTEČNOSTÍ Elišky Reskové

31.10.2019

Městská knihovna srdečně zve na novou výstavu obrazů a textů frenštátské rodačky Elišky Reskové, která nese název VIZE SNŮ A SKUTEČNOSTÍ. Výstava je k vidění ve studovně od listopadu do prosince 2019, během provozní doby knihovny. 

Eliška Resková žila několik let v zahraničí, kde začala psát básně a fejetony. Stala se členkou Literárního klubu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Začala vydávat almanachy, přispívala básněmi i ilustracemi do časopisu Zrcadlení. Vystavovala v Praze, Prostějově a dalších městech.

 

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 proběhl v knihovně Baška Den poezie  - téma: Otevřete oči , na počest 500.výročí úmrtí Leonarda da Vinciho. V básních členů Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek bylo toto moto styčným tématem uvedených básní. K tomu hráli na různé hudební nástroje žáci ZUŠ Frýdek-Místek  , prezentován byl i zpěv. Krásné propojení slova s hudbou, 25 spokojených návštěvníků akce. Děkujeme, že jste byli u toho!


 

Členská schůze LKPB se bude konat v úterý 10.12. 2019 od 15,30h v rest. Park ve Frýdlantě n./O. - je to zároveň Valná hromada, která se musí konat dle stanov LKPB co dva roky. Pokud se nedostavíte, pošlete plnou moc!! Rozdáme si nástěnné kalendáře na r. 2020, pokřtíme knihu Z.Hledače a vánočně se naladíme. Nenechejte si ujít!! Zve předsedkyně.

 

Literáti své snažení zúročili v almanaších

Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek, který již více jak 20 let vyvíjí činnost i se členy, kteří jsou občané Frýdlantu n./O., zúročil i letos svoji snahu o dostání se do povědomí široké veřejností -vydáním almanachů jednotlivých členů klubu.

„Jsem velice ráda, že literáti každoročně prezentují svoji tvorbou i prostřednictvím právě vydaných almanachů. Je tak vidět, že Literární klub Petra Bezruče není mrtvým spolkem, ale že o sobě dává vědět. V šestnácti útlých knížečkách je tak psáno o životě, lásce, našich krásných Beskydech, jsou v ně vložena moudra, postřehy dní všedních i svátečních v různých žánrech – básních, povídkách, krátkých zamyšleních, aj. literárních útvarech. Jsem ráda, že je nám tomu finančně nápomocno i Město Frýdlant n./O., za což mu patří jistě velké poděkování,“ podotkla předsedkyně Dajana Zápalková na listopadové členské schůzi, která se konala, jako obvykle, v restauraci park ve Frýdlantě n./O.

Literární schůzka má vždy určitý program, kde se probíhají nejen interní záležitosti klubu, ale plánují se akce pro veřejnost. V listopadu to byl ještě Den poezie, který se konal již po jednadvacáté na počest narození českého básníka K. H. Máchy. Literáti tak v připraveném pásmu básní i zamyšlení představili v knihovně v Sedlištích a v Bašce, ale i v Seniorklubu na Čeladné svoji tvorbu na téma “Otevřete oči“ – na počest 500. výročí úmrtí umělce a vizionáře Leonarda da Vinciho. A přítomným posluchačům se to moc líbilo. 

Literáti se ještě sejdou i na prosincové sváteční schůzce, kde si rozdají nástěnný kalendář pro rok 2020, k němuž své obrazy poskytl literát Milan Pastrňák a básněmi doplnili členové klubu. Vánočním veršováním s přáním pohodového roku 2020 se rozloučí a popřejí si, aby je i v novém roce navštívily vzletné múzy a svá slova i nadále mohli klást ve verších či psaním prostým na papír a potěšit tak sebe i ostatní čtenáře. 

 

Všechno dobré v roce 2020 přejí členové Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek. Za LKPB Dajana Zápalková

Autorské čtení v Městské knihovně Frýdek-Místek

V podkroví budovy v  Modrém salonku, kde si člověk připadá blíž ke hvězdám a kde múzy usedají na střešní okna, ve čtvrtek 17. října hostila místecká pobočka Městské knihovny Frýdek-Místek básníky z Literárního klubu Petra Bezruče (LKPB) Dajanu Zápalkovou a Bohumíra Viduru. 

Oba autoři si připravili pro hosty ochutnávku veršů ze svých nových básnických sbírek. Pořadem provázela Nela Chamrádová, která má k literatuře a umění velmi blízko, protože i ona je členkou LKPB. Romantické, citlivé i rozverné verše plné vřelosti a lásky k lidem s vírou jen toho dobrého slyšeli návštěvníci od Dajany Zápalkové, jejíž nejnovější kniha nese název Já, Dajana. Moudro a nadhled na svět v nejrůznějších námětech to vše je obsaženo ve sbírce Kapky ve stresu od Bohumíra Vidury. Krásu veršů příjemně podtrhl zpěvák a kytarista Aleš Ludvík. Nejen o recitaci byl tento večer. Oba autoři odpovídali na zvídavé otázky moderátorky a vyjádřili tímto svou lásku jak k poezii, tak i názor na současnou společnost a nastupující generaci literátů či světlo života.

O tom, jak důležitá je pro oba autory potřeba literární tvorby, dokazuje jejich aktivní činnost ve vedení Literárního klubu Petra Bezruče, účast obou na mnoha literárních pořadech, příspěvky do časopisů, denního tisku a nejrůznějších sborníků, jejich pomocná ruka i cenné rady pro své kolegy. S  pocitem příjemně prožitého podvečera odcházeli zajisté všichni hosté, vždyť kdo by se nenechal pohladit na duši kouzlem poezie. Chcete se o tvorbě obou literátů dovědět ještě více? Nebojte se je vyhledat, jistě vám rádi své sbírky nabídnou… Největší odměnou každého autora je čtenářův zájem a věřte, oni si jej plně zaslouží.

Pavlína Kollárová

Vážení a milí literáti,

sděluji vám všem, že členské schůzky LKPB se budou konat každé první úterý v rest. Park ve Frýdlantě n./O.od 15,30h. Prosím, vezměte na vědomí!

Listopadová schůzka proběhne v úterý 5. listopadu, následně pak prosincová schůzka v úterý 3.12. od 15,30h! Určitě přijďte!!! Určitě přijďte, srdečně všechny zve předsedkyně.

Literáti se po prázdninách rozjeli na plný plyn

 

Členové Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek (LKPB), kteří se scházejí na svých členských schůzích každý první pátek v měsíci ve frýdlantské restauraci Park, nejenže píší básně či prózu každý svým stylem, různými žánry, ale pracují i na almanaších za daný rok, jež je jakousi vizitkou jejich celoročního snažení. A k tomu se přidá i Beskydský kalendář pro rok 2020 s kresbami člena klubu Milana Pastrňáka a básněmi některých členů LKPB.

Na schůzce v září byl program obohacen rozdáním interního časopisu Zrcadlení, do kterého přispívá většina literátů klubu, ale též návštěvou emeritní učitelky Bronislavy Dudové, která přítomným poutavě vyprávěla o dětech Boženy Němcové, když na dubnové schůzce jim představila samotnou Boženu Němcovou. Literáti kvitovali přednesené informace a především hluboké znalosti o potomcích slavné české spisovatelky, mezi které se Božena Němcová jistě řadí. Potěšitelná jistě je skutečnost, že na schůzku přišla dvě děvčata, která mají zájem o spolupráci s literáty - přednesla přítomným své práce, za které se nemusí vůbec stydět. Takže budeme věřit, že se časem stanou našimi členkami.

Dále svoji novou knihou Dílo z přírodních pramenů se svým literárním kolegům pochlubil i František Martin Gistinger, která je opět plná ekologie, básní s přírodní tématikou a autorových postřehů zaměřených na přírodu.

Na schůzce byly probrány i další interní záležitosti, Dajana Zápalková a Bob Vidura pozvali kolegy na své literární čtení ze svých nových knih Já, Dajana a Kapky ve stresu, které se uskuteční v místecké knihovně v Modrém salónku ve čtvrtek 17. října 2019 od 17,30h, na které jste i vy všichni, vážení čtenáři Frýdlantských novin, srdečně zváni.

 

A protože podzim je již tady, posíláme jednu báseň s touto tématikou:

 

Melanie Nováková

PODZIM

 

Ve vzduchu tajemství

a vůně bramborové natě

V mlhovinách vypráví

nažloutlé pouliční lampy

podivné příběhy

Čertova jablíčka usnula

Ráno ožijí všechny

začarované princezny

                                                                                           Za členy LKPB, Dajana Zápalková, předsedkyně

 

Foto: Taťána Prokešová: Bronislava Dudová na schůzce literátů

 

 

Vážení literáti,

přináším smutnou zprávu - dnes - právě v den svých 97.narozenin, zemřela p. J.Olivová. uctěme ji tichou vzpomínkou.

V hlubokém zármutku Dajana Z.

 

Členská schůze LKPB proběhne v pátek 6. září 2019 od 14 hodin v restauraci Park.

Rozdáme si Zrcadlení! určitě přijďte, zve předsedkyně.

V pátek 7. června 2019 pokřtila na členské schůzce literátů svoji knhu Ženská (vytrženo z deníku) Pavlína Kollárová. Kmotry knihy byli: B.Vidura, E. Kozubíková a S.Slavíková. Blahopřejeme k vydání knihy!

 

Poetické setkání v knihovně

Velmi krásné setkání a milý podvečer proběhl  ve středu dne 29. května v knihovně v Bašce. Na tomto poetickém setkání představila svou novou básnickou sbírku knihovnice Dajana Zápalková. Lze říci, že je ženou na svém místě v pravém slova smyslu. Je totiž dlouholetou členkou Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek - Místek a od roku 2013 jeho předsedkyní. Vydala již osm básnických sbírek. Tato její sbírka pod názvem "Já, Dajana" je  výběrem básní napsaných v letech 2013 -2018. Výtvarně knihu velmi zdařile obohatil malíř Alexandr Mosio, z Kunčiček u Bašky. Celá sbírka tudíž působí jako nádherně složené puzzle... Je poskládaná z několika životních témat, k nimž se autorka vyjadřuje. Našlapuje pozvolna, plná emocí, snění, romantiky i reality dneška.

Melanie Nováková

 

 

 

 

 

Pozvání na členskou schůzi literátů, která se bude konat v pátek 7. června 2019 ve 14 hodin v restauraci Park ve Frýdlantu n./O.Přivítáme hosta - nenechejte si ujít! Zve předsedkyně

Knižní žně u literátů

Jaro přišlo s múzami a členové Literárního klubu Petra Bezruče nezaháleli a „žhavili pera“, vlastně asi počítač, protože většina z nich své myšlenky zachycuje již přímo klapkami klávesnic počítače. A je z toho šest vydaných knih! A kdo se s jakými tituly předvedl?

Nejdříve pokřtil již v dubnu svoji třináctou knihu „poeta Beskyd“ Pavel Gryga s názvem Údolí Ostravice. V dubnu křtila knihu - Každý má svůj batoh - Melanie Nováková, která ji představila zároveň se svými kolážemi a ilustracemi knih s názvem Hry v místecké kavárně Koloseum.

Na netradičním setkání literátů v Hodoňovicích 10. května 2019 v zahradě Hostince U Čendy pokřtili své knihy: Bohumír Vidura – Kapky ve stresu (verše), Zdeněk Hledač – Nádherný zkurvený život (texty písní), Dajana Zápalková – Já, Dajana (výběr z básní). Protože tohoto setkání se zúčastnil i lašský král Zdeňa Viluš I., do jehož čtvrtletníku - Lašského dostavníku – přispívají i literáti, rád byl i kmotrem knih. Dalším váženým hostem této zmiňované sešlosti byl Vladimír Rojíček, podporovatel a příznivce členů LKPB, se synem Pavlem, kteří přijeli se svými nablýskanými veterány. A nezůstalo jen u obdivování jejich krásných miláčků na čtyřech kolech, ale protože v kolektivu literátů byli oslavenci, takže ti dostali jako bonus – okružní jízdu Hodoňovicemi veteránem. „Je to pro nás tak silný zážitek, že si jej budeme pamatovat velice dlouho,“ – konstatovaly svorně Marie K. a Marie S.

A zatím poslední knihu tohoto jarního období je – Ženská (vytrženo z deníku) Pavlíny Kollárové, která zatím čeká na svůj křest. Věříme, že se tak stane na červnové schůzce literátů ve Frýdlantě v restauraci Park.

Co říci k vydaným titulům? Až na Pavla Grygu, který opěvuje beskydskou krajinu vázaným veršem, to jsou všechno básně zachycující směs témat, především ze života, nechybí láska, nešvary dnešní doby, ale též příroda, lidé a zachycení nevšedních situací a neopakovatelné postřehy pisatelů, kteří je zpracovali ve volném verši. Zdeněk Hledač předkládá své texty písní ke zhudebnění.

Třeba i vám se dostane do rukou některý ze zmiňovaných titulů, začtete se do veršů, s kterými strávíte své volné chvíle a přenesou vás do jiných odpočinkových dimenzí. Členy Literárního klubu Petra Bezruče to jistě potěší. Zároveň děkují všem svým podporovatelům za zachování přízně.

                                                                                                 Dajana Zápalková, předsedkyně LKPB


 

Vernisáž obrazů a poetický večer v kavárně Koloseum

Místecká kavárna Koloseum se již třetím rokem stala místem pro poetický podvečer s vernisáží obrazů a křtem knihy.

Výstavu nazvanou Hry tvoří převážně ilustrace ke knížkám a kalendářům frýdecké rodačky Melanie Novákové, hlavní aktérky tohoto milého setkání. A jak už je u Melanie zvykem, své výstavy spojuje s poetickým pásmem. Různě laděné verše spolu s ní přednesli její kolegové z Literárního klubu Petra Bezruče (LKPB), který sdružuje literáty z Beskyd již více jak dvě desítky let. Verše a povídky střídaly hudba a zpěv písničkáře Vladimíra Randyho Kuchaře. Vyvrcholením večera byl křest nové knížky Melanie Novákové „Každý má svůj batoh“. Autorka formou vzpomínek provází čtenáře svým profesním i soukromým životem. Mísí zde humorné i vážnější epizody, protože, jak sama říká: „Každý máme ten svůj batoh a vrstvíme do něj vše, co nám život nadělil. Je jen na nás s jakou lehkostí ho dokážeme nést.“

Největší satisfakcí za to, co děláme, je vždy zpětná vazba, které se nám dostane. A co může být větší odměnou než kavárna plná spokojených hostů. My všichni, kteří jsme neodolali pokušení múz, děkujeme, personálu kavárny Koloseum za příjemné prostředí a nejvíce všem návštěvníkům literárních dýchánků.

S láskou a úctou k psanému slovu za literáty z LKPB Melanie Nováková, Žofie Zejdová, Pavlína Kollárová a Zdeněk Hledač. Na shledanou na dalším ročníku.

 

V pátek 10. května 2019 od 14 h se sejdeme na Netradičním posezení literátů na zahradě Hostince U Čendy v Hodoňovicích.

Pokřtíme právě vydané knihy, přivítáme hosty a budeme se těšit i na překvapení!! Usmažíme vaječinu, opečeme párky a pobavíme se! Nenechejte si ujít!!

Srdečně zve předsedkyně

 

Svoji třináctou knihu s názvem Údolí Ostravice pokřtil Pavel Gryga se svými nejbližšími, sponzory, ale i členy Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek, jehož je od roku 2013 členem, v pátek 12. dubna 2019 v penzionu Merlin ve Frýdlantě n./O.

 

Členská schůze LKPB se koná v pátek 5.4. 2019 ve 14h v restauraci Park ve Frýdlantě n./O., program dle plánu práce.

Rozdáme si Zrcadlení, vezměte svoji nejnovější jarní tvorbu! Určitě přijďte, zve předsedkyně

 

Členové literárního klubu Petra Bezruče uspěli v literární soutěži “Můj svět“

V pátek v podvečer 15. března 2019 proběhlo ve frýdecko-místecké knihovně na Jiráskově ulici slavnostní vyhodnocení literární soutěže Můj svět. Tato soutěž, jejíž zakladatelkou a obětavou organizátorkou je Jiřina Dvořáková, letos oslavila již 26. ročník. Jedná se, podle slov předsedkyně poroty, spisovatelky a básnířky Lýdie Románské o jednu z největších literárních soutěží u nás. Ostatně zastoupení téměř stovky účastníků z mnoha koutů celé republiky je toho důkazem. Amatérští autoři mohou zasílat příspěvky na volné téma v próze a poezii.

Podobně, jako v předešlých letech, i v  letošním ročníku porota mezi jinými ocenila členy našeho literárního klubu. V kategorii nad 30 let v poezii získala krásné 3. místo Melanie Nováková. A protože Melanie není jen úspěšná básnířka, ale rovněž výtvarnice, mohou návštěvníci frýdecké knihovny shlédnout i výstavu jejích obrazů pod společným názvem Jóga v obraze. Vavříny v kategorii poezie nad 30 let a próza nad 30 let za 1. místa si odnesl Zdeněk Hledač z Ostravy. Také on je členem Literárního klubu Petra Bezruče. Věrný svému jménu hledá a nachází pestrá neokoukaná témata pro svou tvorbu. Jeho básně psané vázaným veršem a vtipné povídky vykouzlí úsměv na každé tváři. Literární klub se může pyšnit dalšími skvělými výsledky práce svých členů.

Naším kolegům srdečně gratulujeme, přejeme náklonnost paní múzy a úspěchy a potěšení v tvorbě. To, že jejich ocenění není jen náhoda, ale kus umu, svědčí umístění obou aktérů i v jiných soutěžích a věřte, Zdeňka i Melanii už znají i v jiných krajích naší republiky.

Pod vedením městské knihovny ve Frýdku-Místku, organizátorek a moderátorek večera Jiřiny Dvořákové a Jany Mackové prožili návštěvníci příjemný poetický podvečer s literární tvorbou společně s doprovodným vystoupením zpěvačky a hudebnice Hanky Kopřivové. Nám nezbývá než popřát všem, kdo tvoří Můj svět, hodně pracovního elánů, radost z úspěchů a další a další skvělé ročníky. Jejich láska k psanému slovu je obrovská a zaslouží si velké poděkování.

                                                                                                                                     Pavlína Kollárová

První schůzka v roce 2019 (1.2.) byla obohacena povídáním Milana Pastrňáka o pověsti Zjevení ohnivé ruky v Šenově v kostele 

Prozřetelnosti Boží tamtéž.

Březnová schůzka proběhne 1.3. v restauraci Park ve Frýdlantě n./O. ve 14h, program dle plánu práce - určitě přijďte, zve předsedkyně.

Ve středu 9.1.2019 proběhal v Minigalerii v knihovně Baška vernisáž fotografií Taťány Prokešové. Vystavené budou do 11.2.2019 - možno prohlédnout

První schůzka literátů v novém roce 2019 se koná v pátek 1. února ve 14h v rest. Park ve Frýdlantě n./O.. Určitě přijďte, vezměte své básně, též příspěvky do nového čísla Zrcadlení. Těší se na vás všechny předsedkyně!

 

Křest  knihy Zdeňka Hledače: Se psím hovnem na podrážce

 

Křest knihy Václava Valáška: Gizdi a koltuni

 

Přejeme Nadi Šebestové k 60.narozeninám

 

 

Do Dne poezie se zapojili i naši literáti, s básněmi na téma Nebát se vystoupili v Šenově, v Bašce a v Čeladné (21., 22., a 29.11.2018)

 

F.M.Gistinger slavil 85 let


14. prosince se bude konat členská schůze LKPB v rest.Park ve Frýdlantě n./O. - bude slavnostní, vánoční s hosty, rozdáme si Beskydský kalendář. Určitě přijďte. Zve předsedkyně

Říjnová schůzka členů LKPB proběhla ve Zvonilce - zábavném dětském centru, kde jsme našli "azyl" v čase právě probíhajících komunálních voleb.


Za účastníky Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek na Martinské poetické jeseni 2018 děkujeme Táni Sivové a členům Durie mnohokrát za páteční milé přijetí v Martinské knihovně a pak za úžasný program, který pro všechny literáty připravili v Turanoch.

Toto setkání opět potvrdilo ladění na stejnou strunu múzy poezie a duševna celkově, což je tolik potřebné pro další všední dny každého z nás!

Nechť vás všechny hřeje u srdce pocit, že jste připravili tak krásné zážitky spoustu lidem!

Budeme věřit, že i MPJ 2019 bude neméně přitažlivější!

Srdečně Dajana Zápalková, předsedkyně LKPB Frýdek-Místek

 

 

V pondělí 10. září se dožívá vzácného životního jubilea (97) naše členka Olga Tlučková. Do Sedlišť na Bezručovu vyhlídku, kde probíhaly Lašské slavnosti, jí přišla popřát za všechny členy LKPB předsedkyně Dajana Zápalková! Blahopřejeme!

Členská schůze LKPB proběhne v říjnu v pátek 5.10. ve 14 hod. v rest.Park ve Frýdlantě n./Ostr. Určitě přijďte, program dle plánu práce. Všechny srdečně zve předsedkyně.

 

 

hlava vzhůru nohama

 

suším se vodou, smáčím v seně

 

(a vůbec – tápu v hygieně…)

 

všechno je jaksi

 

ěuǝɔáɹqo

 

 

večer se svlíknu z pyžama

 

(mě láska už není neznámá!) -

 

hlavu mám

 

ɐɯɐɥou nɹůɥzʌ

 

a nahý vyjdu před barák

 

(myslíte… blázen? - je to tak!)

 

všechno mám totiž

 

ʞɐdoɐu

 

 

a rozběhnu se podél pole…

 

(v srdci díra jak od pistole)

 

nohama běžím

 

ǝlop noʌɐlɥ

 

 

Hlava vzhůru nohama

Asi si říkáte – co to je za nesmysl ! Ne, není, je to název nové knihy básní Zdeňka Hledače, člena Literárního klubu P.Bezruče, kterou vydalo nakladatelství Nová Forma.

Zdeněk Hledač – básník, textař, jak sám o sobě píše – bezdůvodný optimista mírně zasmušilé povahy, milovník kaváren a cukráren ve svých verších vykresluje život, jak jde ze dne na den – co se děje, koho potká, ale hlavně si všímá žen. Když už se tedy setkali, co na to jeho tělo – záblo ho tělo, on sám jí vaří čaj…. Autor dokáže mistrně popsat své pocity, nepřibarvuje situace, které prožívá. Vypisuje se ze své samoty, nezávislosti, svých prohrách, ale i o laciných botách, promlouvá ke čtenářům. Těchto více jak sto básní jistě stojí za přečtení.

A právě tato kniha Hlava vzhůru nohama byla pokřtěna na schůzce literátů první zářijový pátek ve Frýdlantu n./O. Kmotry knihy byli literární kolegové Zdeňka Hledače – Dajana Zápalková a Milan Pastrňák, kteří knize popřáli úspěch u čtenářů, pro něž by tyto básně měly být uvolněním a odreagováním od každodenního shonu. Snad je přiláká k předčtení velice zdařilá obálka knihy, kterou navrhla Barbora Franková.

Zmiňovaná schůzka literátů byla slavnostní nejen tímto křtem knihy, ale zavítal mezi přítomné host, spisovatel Antonín Szkandera, který žije v Místku. Vydal již sedm knih, většinou z rybářského prostředí. Nyní zde prezentoval ukázky ze svých nových povídek, které opět nezklamaly svoji barvitostí, přiblížením „zážitků a situací od vody“.

Co říci ke schůzce literátů z pozice předsedkyně literárního klubu?

„Jsem ráda, že pod Beskydami se najdou lidé, kteří píší, ať už básně, prózu, vykreslují ve své tvorbě zdejší lidi, přírodu, život. A že kolikrát se pustí do legračních žánrů, názvů, pojmenování? Je to jen dobře, nelze být jen upjatý a šlapat v jednom rytmu. Je třeba si i „vyhodit z kopýtka“. Děkuji vám všem, milí literáti, že toto vše dokážete a snad občas i potěšíte milé čtenáře!“

                                                                                                                                          Dajana Zápalková

 

Křest knihy Emilky Kozubíkové.

https://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/volby-2018/kontaktni-osoby-za-mmfm/0699280-nevidoma-literatka-je-stale-cinna.html

 

V pátek 7.září 2018 se koná ve 14h v rest. Park ve Frýdlantě n./O. členská schůze LKPB. Rozdáme si Zrcadlení, jinak průběh schůzky dle plánu práce.  Na čl. schůzce budeme mít hosta: spisovatele Antonína Szkanderu nenechejte si ujít!

Všechny literáty zve předsedkyně Dajana Zápalková 

 

Odešla básnířka a prozaička Marie Pěluchová

Pátek 13. července přišla smutná zpráva: ve věku 72 let odešla z tohoto pozemského světa básnířka, prozaička, naše literární kolegyně Marie Pěluchová. Zarmouceni touto nečekanou událostí, jsme si každý z nás promítali společné chvíle s touto milou ženou, vytahovali z knihovniček její sbírky básní, ale i prózu a četli si vše, co napsala.

Marie Pěluchová se narodila v Kladně, na Ostravsku zakotvila po studiích na Vysoké škole báňské v Ostravě, kde též poznala svého manžela. Bydleli v rodinném domku na Nové Vsi u Frýdlantu n./O. Celý svůj profesní život pracovala na VÚHŽ Dobrá jako výzkumná pracovnice, tato práce ji naplňovala. Vedle své práce a starost o rodinu přece jen našla čas na své koníčky. Snad tím největším únikem z reality jí bylo psaní. Velice často a ráda se nechala unášet múzami, aby z jejího pera vzešly básně prodchnuté láskou k přírodě a rodině, vzpomínkami na své blízké. Ve verších hledala jistotu, která přece někde musí být….snad tady blízko – ve stromu, jeho dřevě, v prostém žití se střídáním ročních období.

Nepsala jen básně (básnická sbírka Listy tichých dní, 2003), v posledních letech to byla i próza, detektivní román (Kletba prstenu2011), ze kterého měla velkou radost. V rámci svých literárních aktivit dělala dopisovatelku časopisu TAJEMNO. Všechny její literární počiny ji dovedly v roce 1999 do Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek, jehož byla členkou až do posledních dní svého života. Svými básněmi obohacovala interní časopis Zrcadlení, Beskydský kalendář, její verše se objevovaly ve vydávaných klubových almanaších, ale i v Almanaších české poezie. Ta její poezie vždy byla prosáklá domovem, ač pocházela z Kladna a žila dlouhá léta zde pod Beskydami. Vždy se ve verších ráda vracela do Jizerských hor na pole, stráně s dechem mateřídoušky. Tam Marie v podhorské chaloupce trávila se svými rodiči každé prázdniny a i po letech se do “svého“ kraje ráda vracela.

 

Do jejího životního štěstí ale zasáhla krutá nemoc. Statečně s ní bojovala, ale nedokázala ji porazit. Její smrt nám navždy zanechala v srdci smutek a pocit beznaděje.

Přestože od nás odešla, nikdy na ni nezapomeneme, naše srdce jsou plná vzpomínek na  společné okamžiky, i na její svědomité plnění životního poslání. Naší milé a pohodové literární kolegyni, zesnulé Marii Pěluchové věnujeme tichou vzpomínku a děkujeme jí tímto za všechny šťastné chvilky, které jsme s ní mohli prožít. Její životní vlak právě dorazil do cílové stanice a ona věděla, že se jím už nelze vrátit zpět.

 

Marie Pěluchová: Životní vlak

 

Životním vlakem nelze

navracet se zpět,

abychom opět mohli

bez omylů projíždět.

 

Ve stanicích svátečních

zdržet můžem se jen chvíli.

Však kolikrát tyto okamžiky

tmavé tunely vyjasnily.

 

Životní vlak uhání,

někdy i vykolejíme.

Pro všechny platí stejný řád,

jen někdo vystupuje dříve.

                                                                        Za členy Literárního klubu P.Bezruče: Dajana Zápalková

 

 

 

 

V pátek 3. srpna 2018 se koná členská schůze LKPB ve 14h v rest.Park ve Frýdlantě n.O.Vezměte s sebou básně do Zrcadlení nebo pošlete Ivaně Návratové. Určitě přijďte! Krásné léto plné sluníčka vám všem přeje Dajana

 

Literáti měli na schůzce hosta

 

Po velké květnové akci literátů Beskydská lavečka 2018 se život klubu vrátil do normálních, zaběhnutých kolejí a v pátek 8. června 2018 se sešli na své pravidelné schůzce v restauraci Park ve Frýdlantě n. O.

Hodně se hodnotila Beskydská lavečka, byly vysloveny chvály, poděkování, ale též padla i kritika. Co si budeme povídat, vždy je co vylepšit, nač se více zaměřit atd… Předsedkyně apelovala na další činnost, která klub čeká, na vydání dalšího čísla interního časopisu Zrcadlení, celostátní akci Den poezie, jehož se klub zúčastňuje, na vydání almanachů jednotlivých členů a též Beskydského kalendáře s básněmi členů a kresbami, tento rok s obrázky členky LKPB Elišky Reskové. Z výčtu je vidět, že je akcí hodně, a co je hlavní, je očekávána tvorba – básně či próza od členů klubu. Proto je třeba nechat se inspirovat – třeba na dovolené nebo pěknou vycházkou či nevšedními programy, které léto nabízí. Pak už se verše posypou samy, jen je třeba dát je na papír!

Obohacením schůzky byl jistě Zdeněk Lasák ze Starých Hamer, zajímavý člověk, jehož předkové byli učiteli na Grúni a ve starých Hamrech. Přivezl nám ukázat spoustu dobových fotografií z alb jeho babičky, krásně zrenovovaných, zachycují jeho praprarodiče, prarodiče, stavení v osadě Kavalčanky, Grúň, to už se jen tak kde nevidí! Pan Lasák už tato fota vystavoval na čtyřech vernisážích v našem regionu, z těchto materiálů se mu podařilo vydat vlastním nákladem knihu Mozaika.

Protože jsem se na Starých Hamrech narodil, dlouho tam žil, poznával jsem místa zachycená na fotografiích, které nám přinesl ukázat pan Lasák. Oživil jsem si své mládí, minulost, jejíž některé okamžiky byly s budováním přehrady Šance dosti trpké,“ vzpomínal František Gistinger, člen literárního klubu. I další literáti zasypali svého hosta dotazy, na které on rád odpověděl.

Předsedkyně hostu Zdeňku Lasákovi poděkovala za zajímavou návštěvu na členské schůzce literátů a věří, že se s fotografiemi pana Lasáka veřejnost setká na některé jeho další vernisáži. Kde a kdy to bude, to záleží asi na kulturních institucích regionu.                    Dajana Zápalková

                       

             

 

 

V pátek 10. května 2019 od 14 h se sejdeme na Netradičním posezení literátů na zahradě Hostince U Čendy v Hodoňovicích.

Pokřtíme právě vydané knihy, přivítáme hosty a budeme se těšit i na překvapení!! Usmažíme vaječinu, opečeme párky a pobavíme se! Nenechejte si ujít!!

Srdečně zve předsedkyně