Událo se 2018

06.02.2018 08:04
Schůzka literátů se křtem knihy
Literáti se poprvé setkali v roce 2018 na členské schůzce v pátek 2. února v restauraci Park ve Frýdlantě n./O. A bylo to setkání opravdu slavnostní. Vždyť pokřtít právě vydanou knihu, to je jistě velká událost!
Již čtvrtou knihu Bohumíra Vidury (člena Obce spisovatelů ČR a Literárního klubu P.Bezruče F-M) Tažní ptáci blíže literátům přiblížila předsedkyně klubu Dajana Zápalková.
„Autor zařadil 55 básní do dvou oddílů Záblesky a Fragmenty. V Záblescích témata naplňují postřehy každodenního všímání si skutečností okolo nás. Ve Fragmentech (když si uvědomíme význam tohoto slova – část, díl, neúplné umělecké dílo) – vnímavý čtenář vidí dílky naděje pro věčnost, pro kroky neslyšné, pro rozsvícení vesmíru, pro elektrizující se magnetické pole, jimž se přitahujeme, pro život, který je mnohdy bludiště, pro tóny a zvuky, které chtějí mít křídla…. Jak sám autor knihy při jejím slavnostním křtu, kde kmotry byli – Dajana Zápalková a Milan Pastrňák – literární kolega Vidury, dodal: „Někdy se nám zdá, že bychom potřebovali odlétnout od svých problémů a vrátit se, až se vyřeší. Jako ti tažní ptáci, kteří se k nám s novou nadějí zase vracejí“.
Schůzka literátů pak dále pokračovala plánováním akcí pro tento rok. Stěžejní jistě bude mezinárodní setkání literátů Beskydská lavečka 2018, která proběhne tentokrát 26. května 2018 v hotelu Beskyd ve Frýdlantě n./O. Členové literárního klubu plánují opět vydat dvě čísla interního časopisu Zrcadlení, který je naplněn příspěvky z jejich tvorby. Zapojí se i do celostátní akce Den poezie, který je příležitostí prezentovat své básně veřejnosti. Mnozí literáti vydají svůj almanach, jež nese punc jejich celoročního tvůrčího snažení.
Členové Literárního klubu P.Bezruče věří, že i v roce 2018 jim budou nakloněni jejich podporovatelé, k nimž patří i Město Frýdlant n./O., frýdlantská společnost Beskyd s.r.o., protože bez jejich prostředků by literární klub ve své činnosti jen pokulhával. Děkujeme tímto všem, kteří nás i letos navštívíte na některé z připravovaných akcí.
Za LKPB Dajana Zápalková, předsedkyně