Bartoň Josef

Bartoň Josef

Titul PhDr. Narodil jsem se v Hodslavicích. Vystudoval češtinu a ruštinu na Pedagogické fakultě v Olomouci a Filosofické fakultě v Praze, doktorát získal na Filosof.fakultě v Olomouci. Učil na středních školách ve Frýdku-Místku. Od roku 1972 jsem vedl kabinet českého jazyka a literatury na Krajském pedagogickém ústavu v Olomouci a od roku 1990 jsem se stal jeho ředitelem. Externě jsem učil na Pedagogické fakultě v Ostravě a na Filosofické fakultě v Olomouci. Opublikoval jsem několik recenzí, článků z oblasti teorie vyučování literatuře a literárně kritické statě o autorech 20. století (Tomeček, Strnadel, Říha, Stavinoha, Křenek a další). Příspěvky do Tvorby, časopisu Český jazyk a literatura, do Jednotné školy, Zlatého máje, Kulturního měsíčníku.

Jsem také spoluzakladatelem české čítanky pro 5. a 6. ročník základní školy s polským vyučovacím jazykem.
Bylo otištěno více jak 150 mých článků v časopisech a novinách – kratších i delších.
Připravil jsem s redakční radou Čtení o Hodslavicích a Čtení o Sedlištích, vždy k nějakému výročí jedné i druhé obce a do nich jsem napsal několik článků.
Dá se počítat i nedokončená 90-ti stránková nedokončená kandidátská práce o hodslavském rodáku T.Svatoplukovi.
Recenzi
chápanou i jako doslov k téměř 100 stránkové knize Emila Adamce Poutník (28.10.2012).
Až do dneška jsem stačil zaznamenat, jak šel čas od roku 1951 s názvem Z kalendáře událostí.
Jak psát prózu (8.5.2013).

Moje reflexivní Úlomky pak zachycují odpozorované a vyjádřené jevy nejméně jednovětými postřehy. Jsou na 120 stránkách.
Trojí Odrobinky:
I. O životě a starostování; II. Životu naproti; III. aneb Do třetice všeho a dost
Recenze
nebo snad i doslov ke druhé sbírce básní Dagmar Molinové Svoboda je jen jiné slovo pro lásku – s datem 24.10.2012.
Do Hodslavic jsem Ing.Antonínu Kramolišovi poslal 100 slov hodslavského dialektu i s jejich vývojem a změn významu od ablézovať - z něm, ablösen = oddělit, vystřídat až po příslovce zhruba = přibližně, téměř, skoro, zvětša = přibližně.
Zatím v rukopisech zůstává mnohaletá vzájemná korespondence se svým přítelem už od časného mládí, téměř hodslavským rodákem, textilním inženýrem i básníkem a malířem, který dělá i gobelíny – Vladislavem Kramolišem. Nyní žije v Brně se svou rodinou. Vzájemných dopisů je už mnoho desítek….