Oliva Miloslav

Mgr. Miloslav Oliva -  zemřelý!

Narodil se 26. srpna 1923 v Praze. Mládí však prožil v Mladé Vožici u Tábora. Studia na gymnáziu v Táboře dokončil roku 1944. Pak byl totálně nasazen na výkopové práce. V letech 1945-1949 studoval Filozofickou fakultu v Praze, obor čeština, filozofie. Po vojenské službě (1949-1951) učil na různých středních školách a v roce 1954 přišel do Frýdlantu n. O. Od mládí psal básně, vedl recitační a divadelní soubory. Byl členem soutěžních porot pro recitaci, divadlo, tanec a literaturu. Od mládí přispíval do regionálních novin.

Jeho literární práce můžeme rozdělit podle činností, kterými se zabýval.
Pro gymnázium ve Frýdku-Místku psal ročenky od roku 1970 – 1984. Pro různé soutěže připravil literární pásma 1978 – 1984, (8scénářů). Veršované výstupy pro plesy školy i jiné organizace měly velký ohlas (4 scénáře). Pořádal též semináře o výchově mládeže zvláště pro učitele), také o V.Martínkovi (v Brušperku). S tím souvisely i jeho přednášky pro veřejnost a zvláště pro rodiče. Patří sem i přednášky a publikace (s L.Jedličkou) o našem kraji a jeho umělcích. Napsal i tribunové pořady (1985-1989) – O Ferdiši Dušovi (s PhDr. K.Bogarem), O Leoši Janáčkovi, O korespondenční formě vzdělávání (Estetická výchova 1, 2). To vše souviselo s jeho prací již v důchodu pro OKS (Okresní kulturní středisko). Psal i o soutěži Beskydský ještěr a dalších (grafických). Uváděl fotografické a výtvarné výstavy.

Od roku 1976 spolupracoval s literárními kroužky v okresu Frýdek-Místek. Psal pro ně metodické pokyny a napsal o nich souhrnnou práci O literárních kroužcích v bývalém okresu Frýdek-Místek (1992, 2003). S tím souvisí i jeho práce Slavický a Bezručův kraj (2010). Spolupráce s literárními kroužky pak vedla k založení Literárního klubu Petra Bezruče (1997), od roku 2001 je jeho předsedou. Od roku 1997 vydává klub almanachy, které shrnují práce členů klubu za uplynulý rok. Uspořádal je a k některým psal úvodní slovo nebo doslov. Asi 70 doslovů napsal ke knihám členů LKPB. Psal i úvody ke sborníkům klubu (5).

Spolupracoval též s časopisem Červený květ (Ostrava, člen redakční rady, 1963-1969), pak s časopisem ČRT J.Kukuczky a staral se s I.Návratovou o vydání klubového časopisu Zrcadlení (od r. 2004), též o kalendáře klubu (2002-2008). Psal i pro časopis Matice slezské - Slezské zemi. Napsal dějiny Místecké Violy (2007, 2012).
Nezapomněl ani na svá táborská studia. Jim věnoval knihu se spolužáky Táborská rozjímání I (1985), Táborská rozjímání II (1996). Své básně shrnul do sbírek Míjení (2008), Návraty (2009), Bezcestí (2011). S Dajanou Zápalkovou vydal sbírku Jak se ten svět (ne)mění (2008). Vzpomínkou na herecké začátky jsou hry: Jeden den poštovního úředníka Vladimíra Vaška na místecké poště v roce 1892, O divé Haně, Mistři z Beskyd (souhrnně 2010 – Tři hry z Beskyd).

Pro město Frýdlant n.O. a jeho letopiseckou komisi uspořádal, doplnil a napsal:
50 let měšťanského školství ve Frýdlantě n. O., 1919-1969
25 let budování Frýdlantu n.O., 1945-1970, Město Frýdlant n.O., 1970
700 let města Frýdlant nad Ostravicí – 30 let mládí, vydal Vlastivědný ústav ve F-M, 1975
Beskydský rok, letopisecká komise Frýdlant n.O., 1997
Frýdlant n.O., historie, a život obce, LK Frýdlant, 1988, 1989 (napsal MO)
Kdo byl kdo, kdo je kdo, vl.n., napsal MO, 2001,2002
100 let tělovýchovy a sportu ve Frýdlantě n.O., LK 2002

Jen pro letopiseckou komisi:
Frýdlant n.O. mezi dvěmi světovými válkami, 2004
Dávné časy I, 2004; Dávné časy II, 2005; Rozmanitosti 1, 2006; Rozmanitosti 2, 2007; Zmizelý Frýdlant, 2008; Zápisy z letopisecké komise Frýdlantu n.O., 2010
V.Běčák a M.Oliva – Jak šel čas naší obcí Frýdlantem n.O., 1998
Kadlčákův Frýdlant n.O. (s J.Figurou), 2009
V letech 1990-1994 by starostou Frýdlantu n.O.

Dále napsal:
Antonín Janů – národní učitel (2011)
Etika života a díla Bernarda Bolzana (2012)
František Pígl Vožický (2012)

Přispěl články do těchto knih:
Učební texty české literatury 1, 2, 3, (1953)
Příspěvek k dějinám požární ochrany v okrese Frýdek-Místek (1991)
40 let Klubu senioru ve Frýdlantu n.O. (2002)

Je zde napsáno pár řádků, pro někoho třeba nic neříkajících, ale je to celý život spjatý s kulturním životem měst a literatury.

 

Ukázka z tvorby (z almanachu Bezcestí, 2011):

Bojácná

Je už pozdě
říkala
A měsíc plul
do noci
slibovaných rozkoší
Bylo daleko jet
daleko se setkat
marně dlaně prosily
Hlas jen šeptal
Ano je to všechno
Vyšeptalé
v korouhvi větrné
Ano ano
Zbylo jen NE