Oram Vítězslav

Titul Ing.

Narodil jsem se a žiji ve FM a slastně vnímám žití se svými kořeny…
Proniknutí Vědomí ke svému Rodu se mi podařilo více až po smrti otce při rituálu „přechodu“ duše na břehu Gangy– zde se srotily zástupy našich předků a plesaly: „Hosana na výsostech!“ Stejně jako vnímání kořenů vnímám důležitost rozšíření vnímání na celý časoprostor – vnímat lidstvo jako celek v průběhu dějin, kultur i místa – a sjednocovat, propojovat...
Tato cesta mě zavedla na různá místa naší krásné planety, především však miluji Indii, kde víra a božství jsou tak živé. Poznání jiných kultur vede k větší toleranci a propojení, poznání historie zase k pokoře.
Almanach „Mantra a modlitba“ je mým prvním literárním dílem, mám z něj velkou radost; ohlasy čtenářů pomáhají k nové další tvorbě, již se něco rýsuje. Tak nechť jsme všichni šťastni!!

Cesta života mě vedla stále ke zpěvu; toužili jsme s přáteli především se modlit skrze zpěv. Všichni jsme zpívali ve sborech, kde nás složitost melodií odváděla od potřebného ponoření a kontemplace. Napadlo nás zkusit gregoriánský chorál – ten je v jednohlase a tak se budeme moci soustředit při zpěvu na modlitbu.
Gregoriánský zpěv nemá přesně daný rytmus ani dech, pro posluchače to vypadá, jako by se zpívající ani nenadechovali. Jak jsme si mysleli, že jsme si vybrali to nejjednodušší, tak se ukázalo, že je to nejtěžší – v jednohlase se nic neschová, musí být úplný soulad. A začalo se to dít: naše vnitřní propojení bylo úplné.
Slovo je Energie. Jméno Boží je Energie. Celý hmotný svět je Energie. Pohybujeme se životem a učíme se vnímat, poznáváme. Mantra je posvátné slovo s energií vloženou a zvyšovanou po věky. Žijeme v úžasné době – všechna tabu, zákazy a tajemství padla a je jen na nás, zda si vezmeme, po čem toužíme!

 

Ukázka z tvorby: (Výňatek z almanachu „Mantra a modlitba“)

V ovoci je skryté semeno
V oku skryto vidění
V semeni je vidět strom
Strom života s vnímáním
Tuším jen, kde leží skrytá zem
přístupná vidoucím je všem
jednota formy za vnímáním
SatČit Ánanda Óm Aim Hrím Šrím