Šomanová Martina

Titul Mgr.

Básnířka s velkým srdcem Kdo by neznal, třeba jen z tisku,ladou paní učitelku, básnířku a maminku dvou dětí, která již čtvrtým rokem žije trvale na Ostravici. Mimo to, že píše básně i prózu, zajímá se o kulturní život obce, píše příspěvky do tisku, je členkou Literárního klubu Petra Bezruče, kmenovou autorkou severomoravského nakladatelství King a Alisa, protidrogovou preventistkou.
Po dvou středních školách s maturitou začala pracovat na Zlínsku jako vychovatelka v dětském domově. Poté učila na soukromé zvláštní a pomocné škole a nakonec byla soc. výchovným pedagogem v krizovém centru pro drogově závislé děti a mládež. Aby se v této oblasti zdokonalila, absolvovala v Praze kurz protidrogové prevence.
Od roku 1997 pracovala na Ostravsku. Nejprve jako

vychovatelka v azylovém domě pro děti „Malina,“ poté jako učitelka v soukromých speciálních školách pro žáky s více vadami. Za obdiv stojí, že má k tomu všemu ještě i čas na psaní. V září vydala díky LKPB almanach básní – Pouť na konec světa. Než vstoupila do klubu, měla již napsány knihy – Maminkou v srdci Beskyd, Sbohem Rozárko aneb Smích léčí a dále již 2 roky publikovala své básně v knihách z nakladatelství Alisa - Vycházející hvězdy, Současná poezie 2004 a 2005, Milostná poezie 1 a 2, Básníci třetího tisíciletí. Připravuje vydání almanachů – Z kuchyňky babičky Anny (recepty z Čech), Z kuchyňky babičky Andělky (recepty z Valašska). Dále se svými básněmi podílí na vydání dvou almanachů – Erotická poezie, Maminko, čti mi (básně). Nyní pracuje na dvou knihách – Život pod horami 1, Život pod horami 2 (fotografie doplněny „staročeštinou“).

A nakonec jedno její rčení: „Jenom to, co děláme pro ty druhé, stojí opravdu za to!“