Šomanová Martina

Básnířka s velkým srdcem Kdo by neznal, třeba jen z tisku, paní učitelku, básnířku a maminku čtyř dětí, která žije ve Frýdlantu N./O. Mimo to, že píše básně i prózu, zajímá se o kulturní život. Je kmenovou autorkou severomoravského nakladatelství King a Alisa.

Po dvou středních školách s maturitou začala pracovat na Zlínsku jako vychovatelka v dětském domově. Poté učila na soukromé zvláštní a pomocné škole a nakonec byla soc. výchovným pedagogem v krizovém centru pro drogově závislé děti a mládež. Aby se v této oblasti zdokonalila, absolvovala v Praze kurz protidrogové prevence.

Od roku 1997 pracovala na Ostravsku. Nejprve jako vychovatelka v azylovém domě pro děti „Malina,“ poté jako učitelka v soukromých speciálních školách pro žáky s více vadami.

 

Vydala knihy – Maminkou v srdci Beskyd, Sbohem Rozárko aneb Smích léčí

Básně publikovala v knihách nakladatelství Alisa - Vycházející hvězdy, Současná poezie 2004 a 2005, Milostná poezie 1 a 2, Básníci třetího tisíciletí.

 

Rozpracované knihy – Život pod horami 1, Život pod horami 2 (fotografie doplněny „staročeštinou“).

 

Almanachy - básně– Erotická poezie, Maminko, čti mi (básně).

Almanachy-2006 - Pouť na konec světa,  2007 - Z kuchyňky babičky Anny

2013 - Bonum pricipium facit bonum finem- Dobrý začátek vede k dobrému konci

2016 - Z kuchyňky babičky Andělky“

 

A nakonec jedno její rčení: „Jenom to, co děláme pro ty druhé, stojí opravdu za to!“