Vidura Bohumír

JUDr. Bohumír Vidura se narodil v Ostravě. V Orlové vystudoval gymnázium, následně pak Osvětovou školu v Brně. Je absolventem Právnické fakulty v Bratislavě. Na svých soudcovských postech u soudů v Ostravě se setkával s mnoha lidmi, kteří překročili právo. Nezesmutněl z toho, ani nad nimi nelámal hůl. Jeho prvá básnická sbírka Rosení, kterou vydal v roce 2009, je pokusem odlehčit si „tíhu života“ i předchozího povolání.

 

Je členem LKPB od roku 2009. V klubu je iniciativní, svými básněmi přispívá do časopisu Zrcadlení a Lašského dostavníku, ale i do jiných regionálních periodik, a to i o činnosti LKPB a jeho členech. Uplatnil se také jako textař, když jeho básně a texty byly zhudebněny a vydány na CD. Zúčastnil se také celostátní literární soutěže, kde byl vyhodnocen mezi nejlepšími autory. Jeho básně byly také zveřejněny na Slovensku v Almanachu Martinské knihovny a Matice slovenské. Proběhla také jeho dvě autorská čtení pořádané Místeckou Violou a v klubech na Čeladné a ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Vydal: Almanach 2009 – Spirály – básně; Almanach 2010 – Černý květ, Almanach 2011 –odvrácené oči, Almanach 2012 - křídla, Almanach 2013 - Blesky.

V roce 2013 mu vyšla další kniha básní nazvaná „Pokušení", obsahuje básně lyrické a intimní,věnované ženě a lásce..

Ukázky z tvorby:

PROTRPĚNÉ PŘÍKOŘÍ

Protrpěné příkoří
když se mlčí a nic netvoří
taková samota bez odezvy
mezi zdmi studenými
nikdo nevolá
nikdo nic nečiní
krčí se někde ti
co jsou nevinní.

A kde jsou oběti
jak hledat je ve změti
zmatků a bludů-nezoufám
jsem rád že budu
v mlčení hlučný
za honorář tučný
v protrpěném příkoří
kde se mlčí a nic netvoří.

 

SBÍHÁNÍ STOP

Sbíhaly se stopy
s náhlou ztrátou směru
v kolizi zamýšlených cest
a zhasínání hvězd
po obloze příliš jasné
když světlo náhle zhasne
nastává tma a tápající pohyby
co vzbuzují pochyby.

Říkám si vezmi si
nějaké obrysy pro stvoření obrazu
ze zpětného odrazu
již poznaných směrů
pro identické stopy
co míjely jsme ve zmatku
byť vracíme se pozpátku
a stopy vracejí se do jednoho směru.