Vojtová Vlasta

Vlasta Vojtová – * již není členkou klubu

Narodila se v Ostravě, nyní žije ve Frýdlantu n./Ostr. Stala se zootechničkou, pak vychovatelkou v domově mládeže, evidentkou obalů ve Ferrumu. Protože prožila složitý život, načerpala dostatek zkušeností, aby mohla začít psát. Její prózy vystihují atmosféru rodinného prostředí, tak také problémy dnešní doby